കാസനോവ

Casanovva (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ പൂക്കളുടെ കച്ചവടം നടത്തുന്ന, നിരവധി സ്ത്രീകളുടെ കാമുകനായ കാസനോവ (മോഹൻലാൽ) എന്ന വ്യവസായിയുടെ പ്രണയത്തിന്റേയും പ്രതികാരത്തിന്റേയും കഥ.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 26 January, 2012

0xB_pab9GNU