ഭാരതീയം

Bharatheeyam
Screenplay: 
Dialogues: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
105മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 20 August, 1997