(അകലും കിനാവിന്റെ)Akalum Kinavinte Thenalliyo-!-(Oru Mayilpeelithundum Kure Valapottukalum 1990)