Kiranz

Kiranz's picture

2004ൽ ഈ വെബ്ബിന്റെ അടിസ്ഥാനശിലയിടാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങി. തുടർന്ന് ഒരു പറ്റം നിസ്വാർത്ഥരായ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പ്രകാശവലയത്തിലകപ്പെട്ടതോടെ ജീവിതം സംഭവബഹുലവും മനസ്സ് യൗവ്വനതീക്ഷ്ണവുമായി :)  

kiranz@m3db.com | https://facebook.com/kiranzz

ഈ സൈറ്റിന്റെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമായി വിലസുന്ന ചുള്ളൻ.

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

 • ദേവദുന്ദുഭി സാന്ദ്രലയം

  മും...ലയം സാന്ദ്രലയം..ദേവദുന്ദുഭി സാന്ദ്രലയം
  ദിവ്യ വിഭാത സോപാന രാഗലയം
  ധ്യാനമുണർത്തും മൃദുപല്ലവിയിൽ
  കാവ്യമരാള ഗമനലയം

  നീരവഭാവം മരതകമണിയും
  സൗപർണ്ണികാ തീരഭൂവിൽ (2)
  പൂവിടും നവമല്ലികാ ലതകളിൽ
  സർഗ്ഗോന്മാദ ശ്രുതിവിലയം

  പൂവിതളിന്മേൽ ബ്രഹ്മം രചിക്കും
  നീഹാര ബിന്ദുവായ് നാദം
  ശ്രീലവസന്ത സ്വരഗതി മീട്ടും
  കച്ഛപി വീണയായ്‌ കാലം
  അഴകിൻ ഈറൻ നീലാഞ്ജനം ചുറ്റി
  ഹരിചന്ദന ശുഭഗന്ധമുണർത്തി
  അപ്സര കന്യതൻ (2)താളവിന്യാസ
  ത്രികാല ജതിയായ്‌ ത്രിസന്ധ്യകൾ ..
  ആ..ആ..ആ..

 • നിറങ്ങളേ പാടൂ

  നിറങ്ങളേ പാടൂ കളമിതിലെഴുതിയ
  ദിവ്യാനുരാഗ സ്വരമയലഹരിതൻ
  ലയഭരവാസന്ത നിറങ്ങളേ പാടൂ

  മഴവിൽക്കൊടിയിൽ അലിയും മറവിയായ്
  മനസ്സിലെ ഈറനാം പരിമളമായ്
  വിടരും ദളങ്ങളിൽ ഒളിയും ലജ്ജയായ്
  പൊഴിയും പൂമ്പൊടി മഴയുടെ ഈണമായ്
  (നിറങ്ങളേ)

  ഇളതാം വെയിലിൽ കനവിൽ കനിവുമായ്
  ചലദളി ഝൻ‌കാര രതിമന്ത്രമായ്
  ഉറങ്ങും മനസ്സിലെ ഉണരും രഹസ്യമായ്
  ഉറവിൻ വായ്ത്താരി കളിയിലെ താളമായ് (നിറങ്ങളേ)

 • പോക്കുവെയിൽ പൊന്നുരുകി

  പോക്കുവെയില്‍ പൊന്നുരുകി പുഴയില്‍ വീണു
  പൂക്കളായ് അലകളില്‍ ഒഴുകി പോകെ
  കണ്‍നിറയേ അതു കണ്ടു നിന്നു പോയി (2)
  എന്റെ മണ്‍കുടം പുഴയിലൂടൊഴുകി പോയി (2)

  പ്രാവിണകള്‍ കുറുകുന്ന കോവിലില്‍ വച്ചോ
  പാവലിന്നു നീര്‍ പകരും തൊടിയില്‍ വച്ചോ
  ആദ്യം അന്നാദ്യം ഞാന്‍ കണ്ടു നിന്നേ
  പാട്ടില്‍ ഈ പാട്ടില്‍
  നിന്നോര്‍മ്മകള്‍ മാത്രം

  അഞ്ചനശ്രീ തിലകം നിന്‍ നെറ്റിയില്‍ കണ്ടു
  അഞ്ചിതള്‍ താരകള്‍ നിന്‍ മിഴിയില്‍ കണ്ടു
  രാത്രി ഈ രാത്രി എന്നോമലേ പോലെ
  പാട്ടില്‍ ഈ പാട്ടില്‍
  നിന്നോര്‍മ്മകള്‍ മാത്രം

 • ആദ്യവസന്തമേ ഈ മൂകവീണയിൽ - F

  ആദ്യവസന്തമേ ഈ മൂകവീണയിൽ
  ഒരു ദേവ ഗീതമായ് നിറയുമോ
  ആദ്യവർഷമേ തളിരില തുമ്പിൽ
  ഒരു  മോഹ ബിന്ദുവായ് കൊഴിയുമോ (ആദ്യ..)

  ഏഴഴകുള്ളൊരു വാർമയിൽ പേട
  തൻ സൗഹൃദ പീലികളോടെ (2)
  മേഘ പടം തീർത്ത വെണ്ണിലാ കുമ്പിളിൽ (2)
  സാന്ത്വന നാളങ്ങളോടെ
  ഇതിലേ വരുമോ ഇതിലേ വരുമോ
  രാവിന്റെ കാവിലിലെ മിഴിനീർ പൂവുകൾ
  പാരിജാതങ്ങളായ് മാറാൻ (ആദ്യ...)

  പൊന്നുഷ സന്ധ്യ തൻ ചിപ്പിയിൽ വീണൊരു
  വൈഡൂര്യ രേണുവെ പോലെ (2)
  താരിളം കൈകളിൽ ഇന്ദ്രജാലങ്ങളാൽ (2)
  മംഗള ചാരുതയേകാൻ
  ഇതിലെ വരുമോ ഇതിലേ വരുമോ
  അണയുമീ ദീപത്തിൻ കാണാംഗുരങ്ങളിൽ
  സ്നേഹബിന്ദുക്കളായ് അലിയാൻ (ആദ്യ..)

 • ആകാശദീപമെന്നുമുണരുമിടമായോ

  ആകാശ ദീപമെന്നുമുണരുമിടമായോ
  താരാഗണങ്ങള്‍ കുഞ്ഞുറങ്ങുമിടമായോ (2)
  മൗന രാഗമണിയും താരിളം തെന്നലേ
  പൊന്‍ പരാഗമിളകും വാരിളം പൂക്കളെ
  നാം ഉണരുമ്പോള്‍  രാവലിയുമ്പോള്‍  (ആകാശ ദീപമെന്നും...)


  സ്നേഹമോലുന്ന കുരുവിയിണകള്‍ എന്‍ ഇംഗിതം തേടിയല്ലോ
  നിന്‍ മണി ചുണ്ടില്‍ അമൃത മധുര
  ലയമോര്‍മയായ്‌ തോര്‍ന്നുവല്ലോ
  കടമിഴിയില്‍ മനമലിയും അഴകു ചാര്‍ത്തി
  പാല്‍കനവില്‍ തേന്‍ കിനിയും ഇലകളേകീ
  വാരി പുണര്‍ന്ന മദകര ലതയെവിടെ
  മണ്ണില്‍ ചുരന്ന മധുതര മദമെവിടെ
  നാം ഉണരുമ്പോള്‍  രാവലിയുമ്പോള്‍  (ആകാശ ദീപമെന്നും...)

  ഇന്നലെ പെയ്ത മൊഴിയും ഇലയും ഒരു പൂമുളം കാടു പോലും
  ദേവരാഗങ്ങള്‍ മെനയും അമര മനം
  ഇന്ദ്ര ചാപങ്ങള്‍ ആക്കി
  പൈമ്പുഴയില്‍ ഋതു ചലനഗതികള്‍ അരുളീ
  അണിവിരലാല്‍ ജല ചാരു രേഖയെഴുതി
  നമ്മോടു നമ്മള്‍ അലിയുമൊരുണ്മകളായ്
  ഇന്ദീവരങ്ങള്‍ ഇതളിടുമൊരുനിമിയില്‍
  നാം ഉണരുമ്പോള്‍ രാവലിയുമ്പോള്‍ (ആകാശ ദീപമെന്നും...)

 • ചന്ദനമണിവാതിൽ

  ചന്ദനമണിവാതിൽ പാതിചാരി
  ഹിന്ദോളം കണ്ണിൽ തിരയിളക്കി
  ശൃങ്കാര ചന്ദ്രികേ നീരാടി നീ നിൽകേ
  എന്തായിരുന്നൂ മനസ്സിൽ…..( ചന്ദനമണിവാതിൽ)

  എന്നോടെന്തിനൊളിക്കുന്നു നീ സഖീ
  എല്ലാം നമുക്കൊരുപോലെയല്ലേ (2)
  അന്ത്യയാമത്തിലെ മഞ്ഞേറ്റുപൂക്കുമീ
  സ്വർണ്ണമന്ദാരങ്ങൾ സാക്ഷിയല്ലേ ..(ചന്ദനമണിവാതിൽ)

  നാണം പൂത്തുവിരിഞ്ഞ ലാവണ്യമേ
  യാമിനി കാമസുഗന്ധിയല്ലേ..(2)
  മായാവിരലുകൾ തൊട്ടാൽ മലരുന്ന
  മാദകമൌനങ്ങൾ നമ്മളല്ലേ....( ചന്ദനമണിവാതിൽ)

 • ഇന്നുമെന്റെ കണ്ണുനീരിൽ

  ഇന്നുമെന്റെ കണ്ണുനീരിൽ
  നിന്നോർമ്മ പുഞ്ചിരിച്ചു..
  ഈറൻമുകിൽ മാലകളിൽ
  ഇന്ദ്രധനുസ്സെന്നപോലെ..
  (ഇന്നുമെന്റെ...)

  സ്വർണ്ണമല്ലി നൃത്തമാടും
  നാളെയുമീ പൂവനത്തിൽ
  തെന്നൽ കൈ ചേർത്തു വെയ്ക്കും
  പൂക്കൂന പൊൻപണം പോൽ
  നിൻ പ്രണയ പൂ കനിഞ്ഞ
  പൂമ്പൊടികൾ ചിറകിലേന്തി
  എന്റെ ഗാനപ്പൂത്തുമ്പികൾ
  നിന്നധരം തേടിവരും
  (ഇന്നുമെന്റെ..)

  ഈ വഴിയിൽ ഇഴകൾ നെയ്യും
  സാന്ധ്യനിലാശോഭകളിൽ
  ഞാലിപ്പൂവൻവാഴപ്പൂക്കൾ
  തേൻപാളിയുയർത്തിടുമ്പോൾ
  നീയരികിലില്ല എങ്കിലെന്തു നിന്റെ
  നിശ്വാസങ്ങൾ രാഗമാലയാക്കി വരും
  കാറ്റെന്നേ തഴുകുമല്ലോ
  (ഇന്നുമെന്റെ..)

 • നീ കാണുമോ - M

  നീ കാണുമോ തേങ്ങുമെൻ ഉൾക്കടൽ
  സഖീ നീയറിയുമോ വിങ്ങുമീ ഗദ്ഗദം
  വെറുതെ എന്നാലും ഓർമ്മ വന്നെൻ മിഴി  നിറഞ്ഞൂ
  മിണ്ടുവാൻ കൊതിയുമായെൻ കരൾ പിടഞ്ഞു

  എൻ വാക്കുകൾ വാടി വീണ പൂക്കളായി
  മൂകസന്ധ്യയിൽ അന്യനായി മാറിഞാൻ (2)
  കൂടണഞ്ഞു കതിരുകാണാക്കിളി
  എവിടെയോ മാഞ്ഞുപോയ് സാന്ത്വനങ്ങൾ  ( നീ കാണുമോ)

  പാഴ്മണ്ണിലെ ബാഷ്പധാരയാണു ഞാൻ
  വിരഹരാത്രി തൻ പാതിരാച്ചിന്തു ഞാൻ (2)

  ഒന്നു കേൾക്കൂ ജീവിതം പോയൊരീ
  പാഴ്മുളം തണ്ടിലെ നൊമ്പരങ്ങൾ   (നീ കാണുമോ)

 • ആത്മാവിൽ മുട്ടി വിളിച്ചതു പോലെ

  ആത്മാവിൽ മുട്ടിവിളിച്ചതു പോലെ
  സ്നേഹാതുരമായ്‌ തൊട്ടുരിയാടിയ പോലെ
  മണ്ണിന്റെയിളം ചൂടാർന്നൊരു മാറിൽ
  ഈറനാമൊരിന്ദുകിരണം പൂവുചാർത്തിയ പോലെ
  കണ്ണിൽ പൂങ്കവിളിൽ തൊട്ടുകടന്നു പോകുവതാരോ
  കുളിർ പകർന്നു പോകുവതാരോ
  തെന്നലോ തേൻ തുമ്പിയോ
  പൊന്നരയാലിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന് നിന്നെ കണ്ടു
  കൊതിച്ചു പാടിയ കിന്നരകുമാരനോ [കണ്ണിൽ....]

  താഴമ്പൂ കാറ്റുതലോടിയ പോലെ
  നൂറാതിരതൻ രാക്കുളിരാടിയ പോലെ
  കുന്നത്തെ വിളക്കുതെളിക്കും കയ്യാൽ
  കുഞ്ഞുപൂവിന്നഞ്ജനത്തിൻ ചാന്തുതൊട്ടതു പോലെ
  ചാന്തുതൊട്ടതു പോലെ [കണ്ണിൽ....]


  ആത്മാവിൽ മുട്ടിവിളിച്ചതു പോലെ
  സ്നേഹാതുരമായ്‌ തൊട്ടുരിയാടിയ പോലെ
  മണ്ണിന്റെയിളം ചൂടാർന്നൊരു മാറിൽ
  ഈറനാമൊരിന്ദുകിരണം പൂവുചാർത്തിയ പോലെ
  പൂവുചാർത്തിയ പോലെ  [കണ്ണിൽ....]

 • ഇന്ദ്രവല്ലരി പൂ ചൂടി

  ഇന്ദ്രവല്ലരി പൂ ചൂടി വരും സുന്ദര ഹേമന്തരാത്രി
  എന്നെ നിൻ മാറിലെ വനമാലയിലെ മന്ദാരമലരാക്കൂ
  ഇവിടം വൃന്ദാവനമാക്കൂ
  ഇന്ദ്രവല്ലരി പൂ ചൂടി വരും സുന്ദര ഹേമന്ത രാത്രി
  എന്നെ നിൻ മാറിലെ വനമാലയിലെ മന്ദാരമലരാക്കൂ
  ഇവിടം വൃന്ദാവനമാക്കൂ

  ഒഴുകുമീ വെണ്ണിലാ പാലരുവീ
  ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടൊരു യമുനയാക്കൂ
  പ്രേമോദയങ്ങളിൽ മെയ്യൊടു ചേർക്കുമൊരു
  ഗാനഗന്ധർവനാക്കൂ എന്നെ നിൻ ഗാനഗന്ധർവനാക്കൂ
  ഇന്ദ്രവല്ലരി പൂ ചൂടി വരും സുന്ദര ഹേമന്തരാത്രി
  എന്നെ നിൻ മാറിലെ വനമാലയിലെ മന്ദാരമലരാക്കൂ
  ഇവിടം വൃന്ദാവനമാക്കൂ

  ഉണരുമീ സർപ്പ ലതാസദനം
  ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടൊരു മധുരയാക്കൂ
  മാരോത്സവങ്ങളിൽ ചുണ്ടൊടടുക്കുമൊരു
  മായാമുരളിയാക്കൂ എന്നെ നിൻ മായാമുരളിയാക്കൂ
  ഇന്ദ്രവല്ലരി പൂ ചൂടി വരും സുന്ദര ഹേമന്തരാത്രി
  എന്നെ നിൻ മാറിലെ വനമാലയിലെ മന്ദാരമലരാക്കൂ
  ഇവിടം വൃന്ദാവനമാക്കൂ

ലേഖനങ്ങൾ

Post datesort ascending
Article ലീല കിട്ടിയോ..കിട്ടി..കിട്ടി..! Wed, 27/04/2016 - 15:51
Article ഹേമന്തയാമിനീ.. തേടുന്നതാരെ നീ.. Thu, 27/08/2015 - 17:19
Article കാട്ടുമുല്ലപ്പൂചിരിക്കുന്നൂ Thu, 27/08/2015 - 17:08
Article നിശാഗന്ധികൾ പൂക്കും ചൊടികൾ Thu, 27/08/2015 - 17:03
Article നിശാഗന്ധികൾ പൂക്കും ചൊടികൾ Thu, 27/08/2015 - 17:01
Article പൊന്നുരുകി നീലവാനില്‍ - ഓണപ്പാട്ട് Mon, 24/08/2015 - 23:11
Article തത്വചിന്ത വരുന്ന മലയാള സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ Thu, 13/08/2015 - 13:42
Article കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകൾ- 2014 ഫുൾ ലിസ്റ്റ് Mon, 10/08/2015 - 17:47
Article നാലു വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ.. Sat, 20/12/2014 - 05:44
Article എം3ഡിബി ബ്രോഷറും നിങ്ങളും Sat, 01/11/2014 - 21:29
Article മലയാളസിനിമയിലെ 1001 ബന്ധുക്കൾ..! Sat, 26/04/2014 - 03:13
Article ജോണീ അപ്പൻ വരുന്നുണ്ടെടാ..! Sun, 16/03/2014 - 22:42
Article തിരഞ്ഞെടുത്ത 500 ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങൾ Wed, 08/01/2014 - 22:36
Article സിനിമാ റിവ്യൂകൾ Sat, 20/10/2012 - 15:37
Article പ്രീതിവാര്യരുമായ് ഒരു സൗഹൃദ സംഭാഷണം.. Sun, 03/06/2012 - 14:34
Article മലയാള സിനിമയിലെ ആയിരത്തിയൊന്ന് ക്ലീഷേകൾ..! Thu, 22/03/2012 - 19:37
Article പാട്ടിന്റെ ലിറിക്ക്/വരികൾ ചേർക്കുന്നതെങ്ങനെ ? Sat, 18/02/2012 - 22:38
Article ടിഡിദാസനും ഫേസ്ബുക്കും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പാട്ടുകാരി Mon, 26/12/2011 - 18:07
Article ജി വേണുഗോപാലുമൊത്ത് അൽപ്പസമയം..! Wed, 21/12/2011 - 01:32
Article എല്ലാറ്റിനും അതിന്റേതായ സമയമുണ്ട് മോനേ ദാസാ..! Mon, 28/11/2011 - 12:24
Article Malayalam Fonts & Typing Help Wed, 02/11/2011 - 15:51
Article പുഷ്പവതിയിലേക്കെത്തിയ ഗൂഗിൾ ബസ്സ് Mon, 05/09/2011 - 09:21
Article ജോൺസൻ മാഷും ചില സ്വകാര്യ ദു:ഖങ്ങളും..! Fri, 19/08/2011 - 13:16
Article “ട്യൂൺ കേൾക്കൂ.. പാട്ടെഴുതൂ..” എപ്പിസോഡ് - 04 (നാടൻപാട്ട്) Thu, 23/06/2011 - 12:56
Article “ട്യൂൺ കേൾക്കൂ.. പാട്ടെഴുതൂ..” എപ്പിസോഡ് - 03 (പ്രണയം) Sun, 22/05/2011 - 09:19
Article എം3ഡിബി ഉദ്ഘാടനം Wed, 22/12/2010 - 19:25

Entries

Post datesort ascending
Lyric നുമ്മടെ കൊച്ചി* Sat, 24/10/2020 - 00:24
Artists അജു Sat, 24/10/2020 - 00:24
Artists മിഥുൻ Sat, 24/10/2020 - 00:23
Studio ദേവ്സ് വണ്ടർലാന്റ് കൊച്ചി Sat, 24/10/2020 - 00:22
Artists പി പീതാംബരൻ Sat, 24/10/2020 - 00:19
Artists പി ജി സദാനന്ദൻ Wed, 14/10/2020 - 12:43
Artists സിദ്ധാർത്ഥ് പ്രിയദർശൻ Tue, 13/10/2020 - 14:31
Studio 20 ഡിബി സ്റ്റുഡിയോസ് Thu, 01/10/2020 - 01:08
Artists ടി സി രാജേഷ് സിന്ധു Fri, 25/09/2020 - 13:18
Studio സൻസ ഡിജിറ്റൽ വർക്ക്സ്റ്റേഷൻ Sat, 12/09/2020 - 21:41
Artists കാരൾ ജോർജ്ജ് Sat, 12/09/2020 - 21:20
Artists ജോസുകുട്ടി Sat, 12/09/2020 - 21:19
Artists ഫ്രാൻസിസ് ടി എസ് Sat, 12/09/2020 - 21:18
Artists ഹെറാൾഡ് Sat, 12/09/2020 - 21:18
Artists ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ Sat, 12/09/2020 - 20:59
Studio എൻ സി ക്യു - കൊച്ചിൻ Sat, 12/09/2020 - 19:27
Artists സഹദേവൻ പട്ടശേരിൽ Sat, 12/09/2020 - 16:00
Artists കിഷോർ സെബാസ്റ്റ്യൻ Wed, 29/07/2020 - 11:11
Artists കെ ജെ സെബാസ്റ്റ്യൻ Tue, 28/07/2020 - 17:11
Artists നിഷാദ് Sun, 19/07/2020 - 20:16
Artists നീലകണ്ഠൻ Sun, 19/07/2020 - 16:13
Artists ഏലീശാ മാത്യു Sun, 19/07/2020 - 14:20
Film/Album സി ഡബ്യൂ 1799 Sun, 12/07/2020 - 19:38
Artists ലൊക്കേഷൻ മാനേജർ പിള്ള Mon, 06/07/2020 - 01:13
Lyric പൊന്നോലപ്പന്തലിൽ Thu, 02/07/2020 - 02:00
Artists അദിതി റാവു Tue, 30/06/2020 - 11:57
Artists വീണ പാർത്ഥസാരഥി Sat, 27/06/2020 - 16:36
Artists ഉണ്ണി മണ്ണന്നൂർ Fri, 29/05/2020 - 19:23
Lyric നെഞ്ചിൽ കഞ്ചബാണമെയ്യും Mon, 25/05/2020 - 18:46
Lyric മല്ലിപ്പൂ* Mon, 11/05/2020 - 03:15
Lyric കിസലയശയനതലേ Mon, 11/05/2020 - 03:11
Lyric ജപാകുസുമ* Mon, 11/05/2020 - 03:02
Film/Album ശവം Sun, 10/05/2020 - 21:30
Raga ഋഷഭപ്രിയ Tue, 15/10/2019 - 08:27
Raga രസികപ്രിയ Tue, 15/10/2019 - 08:27
Artists എബ്നൈസർ പകലോമറ്റം Fri, 30/08/2019 - 23:01
Artists ഷഫീർ അലി റഹ്മാൻ Fri, 30/08/2019 - 23:00
Artists അഫ്‌നാസ് വി Fri, 30/08/2019 - 22:59
Lyric ഫോർ ദ പീപ്പിൾ - പാടുന്ന വീണ Fri, 30/08/2019 - 14:56
അവാർഡ് വിഭാഗം മികച്ച സംഭാഷണം Sun, 18/08/2019 - 15:15
Film/Album ലഭ്യമല്ല* Sun, 18/08/2019 - 10:47
Studio അമുദം മീഡിയ Mon, 12/08/2019 - 20:11
Artists വിഷ്‌ണു ദിനേശ് പാല Mon, 12/08/2019 - 20:09
Studio നൗ ഫിലിംസ് Mon, 12/08/2019 - 20:08
Artists എ മുഹമ്മദ് ഉമർ ഫാറൂക്ക് Mon, 12/08/2019 - 20:03
Artists അലവിക്കുട്ടി Mon, 12/08/2019 - 20:02
Artists അച്ചു അളകൻ Mon, 12/08/2019 - 19:58
Artists ആൽവിൻ അലക്സ് Mon, 12/08/2019 - 19:58
Artists ജ്യോതിഷ് കുമാർ Mon, 12/08/2019 - 19:44
Studio ത്രീ ഡോട്സ് ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ കൊച്ചി Mon, 12/08/2019 - 19:42

Pages

Contribution History

തലക്കെട്ട് Edited on Log message
സീമ ജി നായർ Sat, 24/10/2020 - 13:46 പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
ശരണ്യ ശശി Sat, 24/10/2020 - 13:24
അനുരാഗ കരിക്കിൻ വെള്ളം Sat, 24/10/2020 - 01:57 പുതിയതായി ചേർത്തു
സോളോ Sat, 24/10/2020 - 01:56 ഡബ്ബിംഗ് തിരുത്തി
പി പീതാംബരൻ Sat, 24/10/2020 - 01:53
പി പീതാംബരൻ Sat, 24/10/2020 - 01:53
പി പീതാംബരൻ Sat, 24/10/2020 - 01:52
പി പീതാംബരൻ Sat, 24/10/2020 - 01:52
പി പീതാംബരൻ Sat, 24/10/2020 - 01:51
പി പീതാംബരൻ Sat, 24/10/2020 - 01:51
ധന്യ സുരേഷ് മേനോൻ Sat, 24/10/2020 - 00:52
നുമ്മടെ കൊച്ചി* Sat, 24/10/2020 - 00:24
നുമ്മടെ കൊച്ചി* Sat, 24/10/2020 - 00:24
അജു Sat, 24/10/2020 - 00:24
മിഥുൻ Sat, 24/10/2020 - 00:23
ദേവ്സ് വണ്ടർലാന്റ് കൊച്ചി Sat, 24/10/2020 - 00:22
ഗോവിന്ദ് വസന്ത Sat, 24/10/2020 - 00:03 അലിയാസ് ചേർത്തു
വെടിവഴിപാട് Thu, 22/10/2020 - 14:39
പാപം ചെയ്യാത്തവർ കല്ലെറിയട്ടെ Thu, 22/10/2020 - 14:35
ശംഭു പുരുഷോത്തമൻ Thu, 22/10/2020 - 14:21 ഫീൽഡ് ചേർത്തു
ജോജു ജോർജ് Thu, 22/10/2020 - 12:02
ഗുഡ് മോണിങ്ങ് Tue, 20/10/2020 - 01:43
തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്‌സാക്ഷിയും Sun, 18/10/2020 - 21:37
ഹലാൽ ലൗ സ്റ്റോറി Sat, 17/10/2020 - 13:44
സേതുലക്ഷ്മി Sat, 17/10/2020 - 00:51
എം എസ് ഭാസ്‌ക്കർ Fri, 16/10/2020 - 22:03
ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഭാഗ്യശ്രീ Fri, 16/10/2020 - 20:07
KL10 പത്ത് Thu, 15/10/2020 - 18:19
നാസർ കറുത്തേനി Thu, 15/10/2020 - 18:18
എൽ ഭൂമിനാഥൻ Wed, 14/10/2020 - 13:41 എൽ ഭൂമിനാഥൻ-ചിത്രസംയോജകൻ
ഡോ.ടി അനിതാകുമാരി Wed, 14/10/2020 - 13:24
കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് -2019- സമ്പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ Wed, 14/10/2020 - 13:00
പി ജി സദാനന്ദൻ Wed, 14/10/2020 - 12:43
വി രാജകൃഷ്ണൻ Wed, 14/10/2020 - 12:18
കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് -2019- സമ്പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ Wed, 14/10/2020 - 10:49
അജോയ് ചന്ദ്രൻ Tue, 13/10/2020 - 23:09
വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ചതുരം Tue, 13/10/2020 - 22:33
കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് -2019- സമ്പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ Tue, 13/10/2020 - 22:25
എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ Tue, 13/10/2020 - 22:24
രാധാകൃഷ്ണൻ Tue, 13/10/2020 - 21:36 Alias
ഈട Tue, 13/10/2020 - 21:35
രുഹാനി ശർമ്മ Tue, 13/10/2020 - 20:52
കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് -2019- സമ്പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ Tue, 13/10/2020 - 19:34
കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് -2019- സമ്പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ Tue, 13/10/2020 - 19:11
അർജുൻ Tue, 13/10/2020 - 17:59
മരക്കാർ അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം Tue, 13/10/2020 - 14:31
ഉണ്ട Tue, 13/10/2020 - 14:14
കെഞ്ചിര Tue, 13/10/2020 - 14:04
തൊട്ടപ്പൻ Tue, 13/10/2020 - 14:02
ഇഷ്‌ക് Tue, 13/10/2020 - 13:51

Pages