Joseph Alappuzha

Name in English: 
Joseph Alappuzha
Artist's field: 
Alias: