മികച്ച കഥ

അവാർഡ് നേടിയ വ്യക്തി വർഷംsort descending സിനിമ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് തോപ്പിൽ ഭാസി 1968 തുലാഭാരം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ഉറൂബ് 1971 ഉമ്മാച്ചു
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് പാറപ്പുറത്ത് 1972 പണിതീരാത്ത വീട്
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് പമ്മൻ 1974 ചട്ടക്കാരി
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് കെ ബി ശ്രീദേവി 1975 നിറമാല
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് പി പത്മരാജൻ 1979 പെരുവഴിയമ്പലം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എം സുകുമാരൻ 1981 ശേഷക്രിയ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് വിജയൻ കാരോട്ട് 1982 മർമ്മരം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് കെ ജി ജോർജ്ജ് 1982 യവനിക
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ 1983 ആരൂഢം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് പി പത്മരാജൻ 1984 കാണാമറയത്ത്
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ 1985 അനുബന്ധം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് കെ ജി ജോർജ്ജ് 1985 ഇരകൾ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് മാധവികുട്ടി 1988 രുഗ്മിണി
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ 1989 മതിലുകൾ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ 1990 പെരുന്തച്ചൻ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ശ്രീനിവാസൻ 1991 സന്ദേശം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എം മുകുന്ദൻ 1992 ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികൾ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് സക്കറിയ 1993 വിധേയൻ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എം സുകുമാരൻ 1995 കഴകം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് പി ബാലചന്ദ്രൻ 2000 പുനരധിവാസം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ആർ ശരത്ത് 2000 സായാഹ്നം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് 2007 പരദേശി
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് മോഹൻ ശർമ്മ 2010 ഗ്രാമം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എം മോഹനൻ 2011 മാണിക്യക്കല്ല്

Pages