മികച്ച തിരക്കഥ

അവാർഡ് നേടിയ വ്യക്തി വർഷംsort descending സിനിമ
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എസ് എൽ പുരം സദാനന്ദൻ 1967 അഗ്നിപുത്രി
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് കെ ടി മുഹമ്മദ് 1969 കടൽപ്പാലം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ 1970 ഓളവും തീരവും
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ 1973 നിർമ്മാല്യം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ജി അരവിന്ദൻ 1974 ഉത്തരായനം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് തിക്കോടിയൻ 1974 ഉത്തരായനം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് കെ ജി ജോർജ്ജ് 1975 സ്വപ്നാടനം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് പമ്മൻ 1975 സ്വപ്നാടനം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ 1977 കൊടിയേറ്റം
ഡൽഹി മലയാളം ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ 1977 കൊടിയേറ്റം
കോലാലംപൂർ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ പി പത്മരാജൻ 1981 ഒരിടത്തൊരു ഫയൽവാൻ
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ 1984 മുഖാമുഖം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എ കെ ലോഹിതദാസ് 1987 തനിയാവർത്തനം
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ 1988 അനന്തരം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ 1989 ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ 1989 ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് പി പത്മരാജൻ 1990 ഇന്നലെ
ഫിലിം ക്രിട്ടിക്ക് അവാർഡ് പി പത്മരാജൻ 1990 ഇന്നലെ
ഫിലിം ചേംബർ അവാർഡ് പി പത്മരാജൻ 1990 ഇന്നലെ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ 1991 കടവ്‌
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ 1991 കടവ്‌
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ 1991 കടവ്‌
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ 1992 സദയം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് കലൂർ ഡെന്നിസ് 1992 കുടുംബസമേതം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ 1993 വിധേയൻ

Pages