മികച്ച തിരക്കഥ

Primary tabs

അവാർഡ് നേടിയ വ്യക്തിsort descending വർഷം സിനിമ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എ കെ ലോഹിതദാസ് 1987 തനിയാവർത്തനം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ 1998 ദയ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ 1989 ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ 1992 സദയം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ 1991 കടവ്‌
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ 1973 നിർമ്മാല്യം
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ 1991 കടവ്‌
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ 1970 ഓളവും തീരവും
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ 2009 കേരളവർമ്മ പഴശ്ശിരാജ
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ 1989 ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ 1991 കടവ്‌
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് പി പത്മരാജൻ 1990 ഇന്നലെ
ഫിലിം ക്രിട്ടിക്ക് അവാർഡ് പി പത്മരാജൻ 1990 ഇന്നലെ
ഫിലിം ചേംബർ അവാർഡ് പി പത്മരാജൻ 1990 ഇന്നലെ
കോലാലംപൂർ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ പി പത്മരാജൻ 1981 ഒരിടത്തൊരു ഫയൽവാൻ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ശ്രീനിവാസൻ 1995 മഴയെത്തും മുൻ‌പേ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ശ്രീനിവാസൻ 1991 സന്ദേശം
ഏഷ്യാനെറ്റ് ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ശ്രീനിവാസൻ 2005 ഉദയനാണ് താരം
പത്മരാജൻ അവാർഡ് ടി വി ചന്ദ്രൻ 2000 സൂസന്ന
ഏഷ്യാനെറ്റ് ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ടി വി ചന്ദ്രൻ 2000 സൂസന്ന
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ 1977 കൊടിയേറ്റം
ഡൽഹി മലയാളം ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ 1977 കൊടിയേറ്റം
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ 1988 അനന്തരം
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ 1984 മുഖാമുഖം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ 1993 വിധേയൻ

Pages