മികച്ച നടി

അവാർഡ് നേടിയ വ്യക്തി വർഷംsort ascending സിനിമ
കേരള ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡ് ജലജ 1981 വേനൽ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ശാന്തകുമാരി 1977 ചുവന്ന വിത്തുകൾ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ഷീല 1976 അനുഭവം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് റാണി ചന്ദ്ര 1975 സ്വപ്നാടനം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ലക്ഷ്മി 1974 ചട്ടക്കാരി
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ജയഭാരതി 1973 ഗായത്രി
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ജയഭാരതി 1973 മാധവിക്കുട്ടി
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ശാരദ 1972 സ്വയംവരം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ജയഭാരതി 1972 ലഭ്യമല്ല*
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ഷീല 1971 ഉമ്മാച്ചു
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ഷീല 1971 ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ഷീല 1971 ശരശയ്യ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ശാരദ 1970 താര
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ശാരദ 1970 ത്രിവേണി
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ഷീല 1969 കള്ളിച്ചെല്ലമ്മ
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ശാരദ 1968 തുലാഭാരം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ജോമോൾ എന്ന് സ്വന്തം ജാനകിക്കുട്ടി

Pages