ashiakrish

ashiakrish's picture

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

 1. ആ രാഗം മധുമയമാം രാഗം (100)
 2. മാരിവില്ലു പന്തലിട്ട (100)
 3. ദേവദുന്ദുഭി സാന്ദ്രലയം (100)
 4. വാതിൽപ്പഴുതിലൂടെൻ മുന്നിൽ (100)
 5. പ്രിയമുള്ളവളേ നിനക്കു വേണ്ടി (100)
 6. പുലരിത്തൂമഞ്ഞ് തുള്ളിയിൽ (100)
 7. അനുവാദമില്ലാതെ അകത്തുവന്നു (100)
 8. ചന്ദ്രബിംബം നെഞ്ചിലേറ്റും (100)
 9. കല്പാന്തകാലത്തോളം (100)
 10. അനഘ സങ്കല്പ ഗായികേ (100)
 11. ഒരു കിളി ഇരുകിളി മുക്കിളി നാക്കിളി (100)
 12. ആദ്യവസന്തമേ ഈ മൂകവീണയിൽ - F (100)
 13. സുമുഹൂർത്തമായ് സ്വസ്തി (100)
 14. പ്രേമോദാരനായ് (100)
 15. രാജീവം വിടരും നിൻ (100)
 16. ദേവസഭാതലം (100)
 17. ആരോ കമഴ്ത്തി വെച്ചോരോട്ടുരുളി (100)
 18. ഇന്നലെ നീയൊരു സുന്ദര (M) (100)
 19. സന്ധ്യതൻ അമ്പലത്തിൽ (100)
 20. നഷ്ടസ്വർഗ്ഗങ്ങളേ നിങ്ങളെനിക്കൊരു (100)
 21. ദേവാങ്കണങ്ങൾ (100)
 22. ദൂരെ ദൂരെ സാഗരം തേടി - F (100)
 23. സുന്ദരീ സുന്ദരീ ഒന്നൊരുങ്ങി വാ (100)
 24. ഒരു പുന്നാരം കിന്നാരം (100)
 25. സ്‌മൃതിതൻ ചിറകിലേറി ഞാനെൻ (100)
 26. സുന്ദരീ നിൻ തുമ്പു കെട്ടിയിട്ട (100)
 27. ഇസബെല്ലാ ഇസബെല്ലാ (100)
 28. മംഗല്യയാമം (100)
 29. പുലര്‍വെയിലും പകല്‍മുകിലും (100)
 30. അതിരലിയും കരകവിയും (100)
 31. മൂവന്തി താഴ്വരയിൽ (100)
 32. ജ്വാലാമുഖികൾ തഴുകിയിറങ്ങി (100)
 33. വെണ്ണിലാവോ (100)
 34. പാടുവാൻ മറന്നുപോയ് (100)
 35. പാടുവാനായ് വന്നു (100)
 36. രാത്രിലില്ലികൾ പൂത്ത പോൽ (100)
 37. ഓണവില്ലിൻ തംബുരുമീട്ടും (100)
 38. മായാമഞ്ചലിൽ ഇതുവഴിയേ (100)
 39. സ്വർണ്ണമുകിലേ സ്വർ‌ണ്ണമുകിലേ (100)
 40. ശ്രീലതികകൾ (100)
 41. മേശ വിളക്കിന്റെ (100)
 42. അനുരാഗിണീ ഇതാ എൻ (100)
 43. തൂമഞ്ഞിൻ തുള്ളി തൂവൽ തേടും (100)
 44. ചൈത്രം ചായം ചാലിച്ചു (100)
 45. താലിപ്പൂ പീലിപ്പൂ (100)
 46. മരാളികേ മരാളികേ (100)
 47. നീലാംബുജങ്ങൾ വിടർന്നു (100)
 48. ആയിരം വില്ലൊടിഞ്ഞു (100)
 49. പുഷ്പഗന്ധീ സ്വപ്നഗന്ധീ (100)
 50. മഞ്ഞിൻ ചിറകുള്ള (100)
 51. പ്രമദവനം വീണ്ടും (100)
 52. നേരം മങ്ങിയ നേരം (100)
 53. മനസ്സു മനസ്സിന്റെ കാതിൽ (100)
 54. സീമന്തിനീ നിൻ ചൊടികളിൽ (100)
 55. പാതിരാമഴയേതോ (100)
 56. ഹൃദയവാഹിനീ ഒഴുകുന്നു നീ (100)
 57. പുളിയിലക്കരയോലും പുടവ (100)
 58. താമസമെന്തേ വരുവാൻ (100)
 59. സുറുമയെഴുതിയ മിഴികളേ (100)
 60. ഇലഞ്ഞിപ്പൂമണമൊഴുകി വരുന്നൂ (100)
 61. താനേ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും (100)
 62. പവിഴം പോൽ പവിഴാധരം പോൽ (100)
 63. എൻ മാനസം എന്നും നിന്റെ ആലയം (100)
 64. ശ്രീരാഗമോ തേടുന്നു (100)
 65. വാതിലില്‍ ആ വാതിലില്‍ കാതോര്‍ത്തു നീ (100)
 66. മൂകാംബികേ ദേവി ജഗദംബികേ (100)
 67. ഒരു നേരമെങ്കിലും കാണാതെ വയ്യെന്റെ (100)
 68. നിറങ്ങൾ തൻ നൃത്തം (100)
 69. ഗുജറാത്തി കാൽത്തള കെട്ടിയ (100)
 70. അനുരാഗലോലഗാത്രി (100)
 71. ആരോടും മിണ്ടാതെ (100)
 72. നിറങ്ങളേ പാടൂ (100)
 73. മോഹം കൊണ്ടു ഞാൻ (100)
 74. പുഷ്പമംഗലയാം ഭൂമിക്കു (100)
 75. പുലരികൾ സന്ധ്യകൾ (100)
 76. ഹൃദയമുരുകി നീ കരയില്ലെങ്കിൽ (100)
 77. മനോഹരീ നിൻ മനോരഥത്തിൽ (100)
 78. അകലെയോ നീ അകലെയോ (100)
 79. സാഗരമേ ശാന്തമാക നീ (100)
 80. തൊഴുതുമടങ്ങും സന്ധ്യയുമേതോ (100)
 81. നക്ഷത്രദീപങ്ങൾ തിളങ്ങി (100)
 82. സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളേ നിങ്ങൾ (100)
 83. ഇരു ഹൃദയങ്ങളിലൊന്നായ് വീശി (100)
 84. പാടാത്ത വീണയും പാടും (90)

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

തലക്കെട്ട് സമയം ചെയ്തതു്
ചെമ്പകവല്ലികളിൽ തുളൂമ്പിയ ബുധൻ, 11/04/2018 - 11:15
മനസ്സു മയക്കി ആളെ കുടുക്കണ ബുധൻ, 11/04/2018 - 11:12 Added video..!
മാധവേട്ടനെന്നും ബുധൻ, 11/04/2018 - 11:08 Added video..!
പതിനേഴിന്റെ പൂങ്കരളിൽ (F) ബുധൻ, 11/04/2018 - 11:03
പതിനേഴിന്റെ പൂങ്കരളിൽ (F) ബുധൻ, 11/04/2018 - 11:00 Added video..!
നാണംചാലിച്ച ബുധൻ, 11/04/2018 - 10:58 Added video..!
പതിനേഴിന്റെ ബുധൻ, 11/04/2018 - 10:54 Added video..!
തെക്കോ തെക്കൊരിക്കൽ ബുധൻ, 11/04/2018 - 10:52 Added video and Singer ..!
സുരസുന്ദരി (പത്തല്ലേ പത്തല്ലേ ) വ്യാഴം, 01/03/2018 - 12:18 Added video..!
നീലപ്പൊന്മാനേ വ്യാഴം, 01/03/2018 - 12:15 added video..!
വള നല്ല കുപ്പിവള വ്യാഴം, 01/03/2018 - 12:02
ഹിമഗിരി ബുധൻ, 28/02/2018 - 22:47 Created..!
മണ്ണും പൊന്നായ് ബുധൻ, 28/02/2018 - 22:34 Created..!
മീരതൻ ബുധൻ, 28/02/2018 - 22:12 Created..!
കൊച്ചു കുട്ട്യോളെ ബുധൻ, 28/02/2018 - 22:02
ബോംബെ മിട്ടായി ബുധൻ, 28/02/2018 - 22:01 Added music director..!
കൊച്ചു കുട്ട്യോളെ ബുധൻ, 28/02/2018 - 21:51 Created..!
മീരതൻ കരവീണ ഗാനം ബുധൻ, 28/02/2018 - 21:42
താളത്തിൻ ലഹരിയിൽ ബുധൻ, 28/02/2018 - 21:33 Added video..Minor edits..!
ഞാൻ മോഹിക്കും ബുധൻ, 28/02/2018 - 21:24 Created..!
ഹേയ് സെക്സി ലേഡി ബുധൻ, 28/02/2018 - 21:17 Created..!
പാടാത്ത പൈങ്കിളിയേ ബുധൻ, 28/02/2018 - 21:06 Added lyricist and music director..!
പാടാത്ത പൈങ്കിളിയേ ബുധൻ, 28/02/2018 - 21:02 Added video..!
ഏതോ പൂനിലാക്കാലം ബുധൻ, 28/02/2018 - 12:30
കാറ്റു വന്നു ചാരെ ബുധൻ, 28/02/2018 - 12:26 Created..!
കന്മഴ പെയ്യും മുൻപേ ബുധൻ, 28/02/2018 - 12:19
ഏതോ പൂനിലാക്കാലം ബുധൻ, 28/02/2018 - 12:00
ഏതോ പൂനിലാക്കാലം ബുധൻ, 28/02/2018 - 11:56 Added video..!
ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ബുധൻ, 28/02/2018 - 11:53
ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ബുധൻ, 28/02/2018 - 11:52 Minor edits..Added video..!
ഒരു മഞ്ഞക്കിളിക്കൂട് ബുധൻ, 28/02/2018 - 11:48 Added video..!
ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ബുധൻ, 28/02/2018 - 10:59 Added Abu Salim..!
സന്ധ്യയുടെ ബുധൻ, 28/02/2018 - 10:51 Created..!
പെണ്ണല്ലേ ബുധൻ, 28/02/2018 - 10:48 Created..!
കളിവാക്ക് ബുധൻ, 28/02/2018 - 10:43 Created..!
പ്രിയസഖി ബുധൻ, 28/02/2018 - 10:38 Created..!
ശാന്തിയുടെ തീരങ്ങൾ ബുധൻ, 28/02/2018 - 10:31 Minor Edits..!
ശാന്തിയുടെ തീരങ്ങൾ ബുധൻ, 28/02/2018 - 10:31
മച്ചിലമ്മക്ക് ഉച്ചനേരത്തു ആറാട്ട് ചൊവ്വ, 27/02/2018 - 22:52
മച്ചിലമ്മക്ക് ഉച്ചനേരത്തു ആറാട്ട് ചൊവ്വ, 27/02/2018 - 22:48
മച്ചിലമ്മക്ക് ഉച്ചനേരത്തു ആറാട്ട് ചൊവ്വ, 27/02/2018 - 22:47
മച്ചിലമ്മക്ക് ഉച്ചനേരത്തു ആറാട്ട് ചൊവ്വ, 27/02/2018 - 22:42 Created..!
എന്നെയാണോ അതോ നിന്നെയാണോ Sun, 25/02/2018 - 23:06 Added video..!
കോഴീ ചിങ്കാര പൂങ്കോഴീ Sun, 25/02/2018 - 23:02 Added video.. !
അരികത്തായാരോ പാടുന്നുണ്ടോ Sun, 25/02/2018 - 22:59 minor edits and added video..!
അരികത്തായാരോ പാടുന്നുണ്ടോ Sun, 25/02/2018 - 22:56
അരികത്തായാരോ പാടുന്നുണ്ടോ Sun, 25/02/2018 - 22:50 Added video..minor edits.!
പേരില്ലാ രാജ്യത്തെ രാജകുമാരീ Sun, 25/02/2018 - 22:43 Added video..! minor edits..!
ചാർലീസ് എയ്ഞ്ചൽ വെള്ളി, 23/02/2018 - 01:21
ശതസൂര്യ ശോഭയിൽ വ്യാഴം, 22/02/2018 - 13:29 Changed lyrics..! added video..!

Pages