ashiakrish

ashiakrish's picture

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

 1. ആ രാഗം മധുമയമാം രാഗം (100)
 2. മാരിവില്ലു പന്തലിട്ട (100)
 3. ദേവദുന്ദുഭി സാന്ദ്രലയം (100)
 4. വാതിൽപ്പഴുതിലൂടെൻ മുന്നിൽ (100)
 5. പ്രിയമുള്ളവളേ നിനക്കു വേണ്ടി (100)
 6. പുലരിത്തൂമഞ്ഞ് തുള്ളിയിൽ (100)
 7. അനുവാദമില്ലാതെ അകത്തുവന്നു (100)
 8. ചന്ദ്രബിംബം നെഞ്ചിലേറ്റും (100)
 9. കല്പാന്തകാലത്തോളം (100)
 10. അനഘ സങ്കല്പ ഗായികേ (100)
 11. ഒരു കിളി ഇരുകിളി മുക്കിളി നാക്കിളി (100)
 12. ആദ്യവസന്തമേ ഈ മൂകവീണയിൽ - F (100)
 13. സുമുഹൂർത്തമായ് സ്വസ്തി (100)
 14. പ്രേമോദാരനായ് (100)
 15. രാജീവം വിടരും നിൻ (100)
 16. ദേവസഭാതലം (100)
 17. ആരോ കമഴ്ത്തി വെച്ചോരോട്ടുരുളി (100)
 18. ഇന്നലെ നീയൊരു സുന്ദര (M) (100)
 19. സന്ധ്യതൻ അമ്പലത്തിൽ (100)
 20. നഷ്ടസ്വർഗ്ഗങ്ങളേ നിങ്ങളെനിക്കൊരു (100)
 21. ദേവാങ്കണങ്ങൾ (100)
 22. ദൂരെ ദൂരെ സാഗരം തേടി - F (100)
 23. സുന്ദരീ സുന്ദരീ ഒന്നൊരുങ്ങി വാ (100)
 24. ഒരു പുന്നാരം കിന്നാരം (100)
 25. സ്‌മൃതിതൻ ചിറകിലേറി ഞാനെൻ (100)
 26. സുന്ദരീ നിൻ തുമ്പു കെട്ടിയിട്ട (100)
 27. ഇസബെല്ലാ ഇസബെല്ലാ (100)
 28. മംഗല്യയാമം (100)
 29. പുലര്‍വെയിലും പകല്‍മുകിലും (100)
 30. അതിരലിയും കരകവിയും (100)
 31. മൂവന്തി താഴ്വരയിൽ (100)
 32. ജ്വാലാമുഖികൾ തഴുകിയിറങ്ങി (100)
 33. വെണ്ണിലാവോ (100)
 34. പാടുവാൻ മറന്നുപോയ് (100)
 35. പാടുവാനായ് വന്നു (100)
 36. രാത്രിലില്ലികൾ പൂത്ത പോൽ (100)
 37. ഓണവില്ലിൻ തംബുരുമീട്ടും (100)
 38. മായാമഞ്ചലിൽ ഇതുവഴിയേ (100)
 39. സ്വർണ്ണമുകിലേ സ്വർ‌ണ്ണമുകിലേ (100)
 40. ശ്രീലതികകൾ (100)
 41. മേശ വിളക്കിന്റെ (100)
 42. അനുരാഗിണീ ഇതാ എൻ (100)
 43. തൂമഞ്ഞിൻ തുള്ളി തൂവൽ തേടും (100)
 44. ചൈത്രം ചായം ചാലിച്ചു (100)
 45. താലിപ്പൂ പീലിപ്പൂ (100)
 46. മരാളികേ മരാളികേ (100)
 47. നീലാംബുജങ്ങൾ വിടർന്നു (100)
 48. ആയിരം വില്ലൊടിഞ്ഞു (100)
 49. പുഷ്പഗന്ധീ സ്വപ്നഗന്ധീ (100)
 50. മഞ്ഞിൻ ചിറകുള്ള (100)
 51. പ്രമദവനം വീണ്ടും (100)
 52. നേരം മങ്ങിയ നേരം (100)
 53. മനസ്സു മനസ്സിന്റെ കാതിൽ (100)
 54. സീമന്തിനീ നിൻ ചൊടികളിൽ (100)
 55. പാതിരാമഴയേതോ (100)
 56. ഹൃദയവാഹിനീ ഒഴുകുന്നു നീ (100)
 57. പുളിയിലക്കരയോലും പുടവ (100)
 58. താമസമെന്തേ വരുവാൻ (100)
 59. സുറുമയെഴുതിയ മിഴികളേ (100)
 60. ഇലഞ്ഞിപ്പൂമണമൊഴുകി വരുന്നൂ (100)
 61. താനേ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും (100)
 62. പവിഴം പോൽ പവിഴാധരം പോൽ (100)
 63. എൻ മാനസം എന്നും നിന്റെ ആലയം (100)
 64. ശ്രീരാഗമോ തേടുന്നു (100)
 65. വാതിലില്‍ ആ വാതിലില്‍ കാതോര്‍ത്തു നീ (100)
 66. മൂകാംബികേ ദേവി ജഗദംബികേ (100)
 67. ഒരു നേരമെങ്കിലും കാണാതെ വയ്യെന്റെ (100)
 68. നിറങ്ങൾ തൻ നൃത്തം (100)
 69. ഗുജറാത്തി കാൽത്തള കെട്ടിയ (100)
 70. അനുരാഗലോലഗാത്രി (100)
 71. ആരോടും മിണ്ടാതെ (100)
 72. നിറങ്ങളേ പാടൂ (100)
 73. മോഹം കൊണ്ടു ഞാൻ (100)
 74. പുഷ്പമംഗലയാം ഭൂമിക്കു (100)
 75. പുലരികൾ സന്ധ്യകൾ (100)
 76. ഹൃദയമുരുകി നീ കരയില്ലെങ്കിൽ (100)
 77. മനോഹരീ നിൻ മനോരഥത്തിൽ (100)
 78. അകലെയോ നീ അകലെയോ (100)
 79. സാഗരമേ ശാന്തമാക നീ (100)
 80. തൊഴുതുമടങ്ങും സന്ധ്യയുമേതോ (100)
 81. നക്ഷത്രദീപങ്ങൾ തിളങ്ങി (100)
 82. സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളേ നിങ്ങൾ (100)
 83. ഇരു ഹൃദയങ്ങളിലൊന്നായ് വീശി (100)
 84. പാടാത്ത വീണയും പാടും (90)

Entries

Post date
Lyric മഞ്ഞുനീരിൽ ചൊവ്വ, 02/06/2020 - 16:01
Lyric ഒന്നോടൊന്നു ചേർന്നു ചൊവ്വ, 02/06/2020 - 15:46
Lyric അരികിൽ നീയില്ലെന്ന സത്യം (F) ചൊവ്വ, 02/06/2020 - 15:38
Lyric ഒടുവിലൊരു ശോണ രേഖയായ് ചൊവ്വ, 02/06/2020 - 15:34
Lyric മഞ്ഞുനീരിൽ ചൊവ്വ, 02/06/2020 - 15:28
Lyric ശ്യാമമൂക വിപഞ്ചികേ Sat, 30/05/2020 - 16:08
Lyric എങ്ങോ പൈങ്കിളി Sat, 30/05/2020 - 01:05
Lyric മാതളംപൂ Sat, 30/05/2020 - 01:02
Lyric എങ്ങോ പൈങ്കിളി Sat, 30/05/2020 - 00:59
Lyric തൂമഞ്ഞു പെയ്യും Sat, 30/05/2020 - 00:16
Lyric പൊൻ കൊരലാരപ്പണ്ടം Sat, 30/05/2020 - 00:01
Lyric മേശ വിളക്കിന്റെ വെള്ളി, 29/05/2020 - 23:52
Artists സാബിർ അഹമ്മദ് വെള്ളി, 29/05/2020 - 18:39
Artists ചവറ ശ്രീകുമാർ വെള്ളി, 29/05/2020 - 18:35
Lyric സ്വരസുഷിരങ്ങളില്ലാത്ത സുന്ദര Sun, 24/05/2020 - 19:05
Lyric മായാമയൂരി ഏതോ കിനാവിൽ ചൊവ്വ, 19/05/2020 - 18:56
Lyric പുലരികൾ ചിറകണിയും ചൊവ്വ, 19/05/2020 - 18:46
Lyric തള്ള് തള്ള് ചൊവ്വ, 19/05/2020 - 18:43
Lyric അമ്പാടിപ്പൂവേ നില്ല് (female) ചൊവ്വ, 19/05/2020 - 18:37
Lyric അമ്പാടിപ്പൂവേ നില്ല് (Male) ചൊവ്വ, 19/05/2020 - 18:33
Lyric മുന്തിരി വാവേ ചൊവ്വ, 19/05/2020 - 18:26
Lyric തിങ്കൾ നിലാവിൽ ചൊവ്വ, 19/05/2020 - 18:11
Artists സോബിൻ മഴവീട് Mon, 18/05/2020 - 22:24
Lyric കാർകൂന്തൽ കെട്ടഴിഞ്ഞു Sun, 10/05/2020 - 16:21
Lyric ജിലു ജിലു കുളിരണി രാവിൽ Sun, 10/05/2020 - 15:26
Lyric കണ്ണിൻ മണിയെ പൊൻകണിയെ Sun, 10/05/2020 - 14:49
Lyric എങ്ങും പൊൻതാരം Sun, 10/05/2020 - 14:45
Lyric പഞ്ചശ്ശരൻ വിളിക്കുന്നു Sun, 10/05/2020 - 14:30
Lyric കിലുകിലുക്കാം ചെപ്പേ കിങ്ങിണി Sun, 10/05/2020 - 14:20
Lyric ലവ് ടു (ഇംഗ്ലീഷ്) Sun, 10/05/2020 - 13:56
Artists പ്രവീൺ മേനോൻ വ്യാഴം, 07/05/2020 - 13:19
Artists വിനയ് ചൊവ്വ, 05/05/2020 - 17:04
Lyric അമൃതമായ് അഭയമായ് വ്യാഴം, 31/01/2019 - 15:13
Lyric ഈ പുഴയും (unplugged) വ്യാഴം, 31/01/2019 - 14:51
Lyric തെന്നൽ ചിറകുണ്ടോ (Unplugged) ചൊവ്വ, 10/07/2018 - 14:05
Lyric തെന്നൽ ചിറകുണ്ടോ ചൊവ്വ, 10/07/2018 - 14:02
Lyric റൂട്ട് മാറി ചൊവ്വ, 10/07/2018 - 13:56
Lyric പാഴ്ശ്രുതി ആകുമോ ചൊവ്വ, 10/07/2018 - 13:39
Lyric മുത്തുതിരും ചൊവ്വ, 10/07/2018 - 13:27
Lyric കരിമുകിലെ കരിമുകിലെ ചൊവ്വ, 10/07/2018 - 13:06
Lyric മൂളിപ്പാട്ടും പാടി ചൊവ്വ, 10/07/2018 - 13:00
Lyric നാട്ടുവഴിയോരത്തെ ചൊവ്വ, 03/07/2018 - 13:55
Lyric വെള്ളരിക്ക Mon, 02/07/2018 - 12:23
Lyric അനുരാഗം മണ്ണിൽ Mon, 02/07/2018 - 12:15
Lyric ഉണരുന്നൊരു Mon, 02/07/2018 - 11:55
Lyric മാൻമിഴി (റീമിക്സ് ) Mon, 02/07/2018 - 11:15
Lyric ദി മെട്രോ Mon, 02/07/2018 - 11:10
Lyric വരുമോ മേഘമേ വ്യാഴം, 28/06/2018 - 15:27
Lyric കുടു കുടു വ്യാഴം, 28/06/2018 - 15:17
Lyric കാള പെട്ടെന്ന് പെറ്റെന്നു കേട്ട് വ്യാഴം, 28/06/2018 - 15:09

Pages

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

തലക്കെട്ട് സമയംsort descending ചെയ്തതു്
കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി Mon, 02/06/2014 - 18:42 ജനന തീയതി ചേർത്തു
ശശിധരൻ ആറാട്ടുവഴി Sun, 08/06/2014 - 17:56 വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു
ശശിധരൻ ആറാട്ടുവഴി Sun, 08/06/2014 - 18:43 Edited
മാസ്റ്റർ പ്രശോഭ് ബുധൻ, 03/09/2014 - 11:44 വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു
മാസ്റ്റർ പ്രശോഭ് ബുധൻ, 03/09/2014 - 12:22 വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു
ഗായത്രി ചൊവ്വ, 23/09/2014 - 20:07
എസ് ബാലകൃഷ്ണൻ വ്യാഴം, 25/09/2014 - 11:45 Edited
കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ വ്യാഴം, 25/09/2014 - 23:14 വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു
അടിവാരം Mon, 29/09/2014 - 19:13 കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ ചേർത്തു
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കറിയാച്ചൻ Mon, 29/09/2014 - 21:08 കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ ചേർത്തു
രമേശ് (ഗായകൻ) ചൊവ്വ, 30/09/2014 - 10:03
പീതാംബരം (ഗാനരചയിതാവ്) ചൊവ്വ, 30/09/2014 - 10:07
പി കെ വിക്രമൻ നായർ ചൊവ്വ, 30/09/2014 - 10:22
നൗഷാദ് (ഗായകൻ) ചൊവ്വ, 30/09/2014 - 10:54
സി കെ വഹാബ് ചൊവ്വ, 30/09/2014 - 11:15
ജിനസാ നാണു ചൊവ്വ, 30/09/2014 - 11:22
സുനിൽ ബാബു ചൊവ്വ, 30/09/2014 - 12:38
അശോക് കുമാർ (തിരനോട്ടം) ചൊവ്വ, 30/09/2014 - 12:53
എല്ലാരും ചൊല്ലണ് ചൊവ്വ, 30/09/2014 - 14:39 വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു
സക്കീർ ചെമ്മരത്ത്മുക്ക് ബുധൻ, 01/10/2014 - 11:11
മക്കൾ മാഹാത്മ്യം Mon, 20/10/2014 - 12:58 Added details
വൈഷ്ണവി Mon, 20/10/2014 - 13:13 Profile picture added
ഒരു മുത്തം മണിമുത്തം Mon, 20/10/2014 - 15:28 വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു
എന്നെന്നും Mon, 20/10/2014 - 16:29
ഋതുഗീതങ്ങൾ Mon, 20/10/2014 - 16:32
ജീവന്റെ ജീവൻ Mon, 20/10/2014 - 16:33
പറന്നുയരാൻ Mon, 20/10/2014 - 16:35
തിരുവോണക്കൈനീട്ടം Mon, 20/10/2014 - 16:36
ഒരു മുത്തം മണിമുത്തം Mon, 20/10/2014 - 17:02 Added details
പരവൂർ രാമചന്ദ്രൻ ചൊവ്വ, 21/10/2014 - 19:46 Added Profile picture
ടിനി ടോം ബുധൻ, 22/10/2014 - 11:40 വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു
പരവൂർ രാമചന്ദ്രൻ ബുധൻ, 22/10/2014 - 12:03 വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു
സുകന്യ ബുധൻ, 22/10/2014 - 14:33 Added Profile picture
Sukanya ബുധൻ, 22/10/2014 - 14:33
ഈ പുഴയും കടന്ന് ബുധൻ, 22/10/2014 - 15:11 കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ ചേർത്തു
കണ്ണൂർ ശ്രീലത വ്യാഴം, 23/10/2014 - 11:25 Edited name and Added details
കണ്ണൂർ ശ്രീലത വ്യാഴം, 23/10/2014 - 11:29
ബി വസന്ത വ്യാഴം, 23/10/2014 - 12:12 Added Profile picture and name in English
B Vasantha വ്യാഴം, 23/10/2014 - 12:12
പ്രശ്നം ഗുരുതരം വ്യാഴം, 23/10/2014 - 12:32 Added names
മാഹി വിജ് വ്യാഴം, 23/10/2014 - 14:46 Added details and Profile picture.
ഇത്തിക്കര പക്കി വ്യാഴം, 23/10/2014 - 16:10 Edited.
കണ്ണൂർ ശ്രീലത Sun, 26/10/2014 - 09:52 Changed the Profile Picture.
കണ്ണൂർ ശ്രീലത Mon, 27/10/2014 - 12:31 editted
കലാഭവൻ ഷാജോൺ Mon, 27/10/2014 - 15:44 Added Profile Picture
പി എം താജ് ചൊവ്വ, 28/10/2014 - 10:01 Added Profile Picture.
P M Thaj ചൊവ്വ, 28/10/2014 - 10:01
എം സുകുമാർജി ചൊവ്വ, 28/10/2014 - 12:53 വിവരങ്ങളും ഫോട്ടോയും ചേർത്തു .പേര് എഡിറ്റ്‌ ചെയ്തു.
M Sukumar ചൊവ്വ, 28/10/2014 - 12:53
ഷിബു ചൊവ്വ, 28/10/2014 - 13:00 Edited

Pages