ashiakrish

ashiakrish's picture

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

 1. അനുരാഗിണീ ഇതാ എൻ (100)
 2. അനഘ സങ്കല്പ ഗായികേ (100)
 3. മാരിവില്ലു പന്തലിട്ട (100)
 4. ദേവദുന്ദുഭി സാന്ദ്രലയം (100)
 5. വാതിൽപ്പഴുതിലൂടെൻ മുന്നിൽ (100)
 6. പ്രിയമുള്ളവളേ നിനക്കു വേണ്ടി (100)
 7. പുലരിത്തൂമഞ്ഞ് തുള്ളിയിൽ (100)
 8. അനുവാദമില്ലാതെ അകത്തുവന്നു (100)
 9. ചന്ദ്രബിംബം നെഞ്ചിലേറ്റും (100)
 10. ഒരു കിളി ഇരുകിളി മുക്കിളി നാക്കിളി (100)
 11. സന്ധ്യതൻ അമ്പലത്തിൽ (100)
 12. ആ രാഗം മധുമയമാം രാഗം (100)
 13. ആദ്യവസന്തമേ ഈ മൂകവീണയിൽ (100)
 14. സുമുഹൂർത്തമായ് (100)
 15. പ്രേമോദാരനായ് (100)
 16. രാജീവം വിടരും (100)
 17. ദേവസഭാതലം (100)
 18. ആരോ കമഴ്ത്തി വെച്ചോരോട്ടുരുളി (100)
 19. ഇന്നലെ നീയൊരു സുന്ദര (M) (100)
 20. കല്പാന്തകാലത്തോളം (100)
 21. നഷ്ടസ്വർഗ്ഗങ്ങളേ നിങ്ങളെനിക്കൊരു (100)
 22. ദേവാങ്കണങ്ങൾ (100)
 23. ജ്വാലാമുഖികൾ തഴുകിയിറങ്ങി (100)
 24. മൂവന്തി താഴ്വരയിൽ (100)
 25. ഒരു പുന്നാരം കിന്നാരം (100)
 26. സ്‌മൃതിതൻ ചിറകിലേറി ഞാനെൻ (100)
 27. സുന്ദരീ നിൻ തുമ്പു കെട്ടിയിട്ട (100)
 28. ഇസബെല്ലാ ഇസബെല്ലാ (100)
 29. മംഗല്യയാമം (100)
 30. പുലര്‍വെയിലും പകല്‍മുകിലും (100)
 31. ശ്രീലതികകൾ (100)
 32. സ്വർണ്ണമുകിലേ സ്വർ‌ണ്ണമുകിലേ (100)
 33. ദൂരെ ദൂരെ സാഗരം തേടി - F (100)
 34. വെണ്ണിലാവോ (100)
 35. സുന്ദരീ സുന്ദരീ ഒന്നൊരുങ്ങി വാ (100)
 36. പാടുവാൻ മറന്നുപോയ് (100)
 37. പാടുവാനായ് വന്നു (100)
 38. രാത്രിലില്ലികൾ പൂത്ത പോൽ (100)
 39. ഓണവില്ലിൻ തംബുരുമീട്ടും (100)
 40. മായാമഞ്ചലിൽ ഇതുവഴിയേ (100)
 41. അതിരലിയും കരകവിയും (100)
 42. ഇരു ഹൃദയങ്ങളിലൊന്നായ് വീശി (100)
 43. തൂമഞ്ഞിൻ തുള്ളി തൂവൽ തേടും (100)
 44. ചൈത്രം ചായം ചാലിച്ചു (100)
 45. താലിപ്പൂ പീലിപ്പൂ (100)
 46. മരാളികേ മരാളികേ (100)
 47. നീലാംബുജങ്ങൾ വിടർന്നു (100)
 48. ആയിരം വില്ലൊടിഞ്ഞു (100)
 49. പുഷ്പഗന്ധീ സ്വപ്നഗന്ധീ (100)
 50. മഞ്ഞിൻ ചിറകുള്ള (100)
 51. പ്രമദവനം വീണ്ടും (100)
 52. നേരം മങ്ങിയ നേരം (100)
 53. മനസ്സു മനസ്സിന്റെ കാതിൽ (100)
 54. സീമന്തിനീ നിൻ ചൊടികളിൽ (100)
 55. പാതിരാമഴയേതോ (100)
 56. പുളിയിലക്കരയോലും പുടവ (100)
 57. താമസമെന്തേ വരുവാൻ (100)
 58. സുറുമയെഴുതിയ മിഴികളേ (100)
 59. ഹൃദയവാഹിനീ ഒഴുകുന്നു നീ (100)
 60. ഇലഞ്ഞിപ്പൂമണമൊഴുകി വരുന്നൂ (100)
 61. താനേ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും (100)
 62. പവിഴം പോൽ പവിഴാധരം പോൽ (100)
 63. എൻ മാനസം എന്നും നിന്റെ ആലയം (100)
 64. ശ്രീരാഗമോ (100)
 65. വാതിലില്‍ ആ വാതിലില്‍ കാതോര്‍ത്തു നീ (100)
 66. മൂകാംബികേ ദേവി ജഗദംബികേ (100)
 67. ഒരു നേരമെങ്കിലും കാണാതെ വയ്യെന്റെ (100)
 68. നിറങ്ങൾ തൻ നൃത്തം (100)
 69. ഗുജറാത്തി കാൽത്തള കെട്ടിയ (100)
 70. അനുരാഗലോലഗാത്രി (100)
 71. ആരോടും മിണ്ടാതെ (100)
 72. നിറങ്ങളേ പാടൂ (100)
 73. മോഹം കൊണ്ടു ഞാൻ (100)
 74. പുഷ്പമംഗലയാം ഭൂമിക്കു (100)
 75. മനോഹരീ നിൻ മനോരഥത്തിൽ (100)
 76. സാഗരമേ ശാന്തമാക നീ (100)
 77. തൊഴുതുമടങ്ങും സന്ധ്യയുമേതോ (100)
 78. നക്ഷത്രദീപങ്ങൾ തിളങ്ങി (100)
 79. സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളേ നിങ്ങൾ (100)
 80. പുലരികൾ സന്ധ്യകൾ (100)
 81. ഹൃദയമുരുകി നീ കരയില്ലെങ്കിൽ (100)
 82. അകലെയോ നീ അകലെയോ (100)
 83. പാടാത്ത വീണയും പാടും (90)
 84. കണ്ണുകൾ കണ്ണുകളിടഞ്ഞു (80)
 85. അകലെ ശ്യാമവാനം (70)
 86. മാനത്തെ മണിത്തുമ്പമൊട്ടിൽ (60)
 87. എന്നും നിന്‍ നാമങ്ങള്‍ (20)

Entries

Post datesort ascending
Lyric അമൃതമായ് അഭയമായ് വ്യാഴം, 31/01/2019 - 15:13
Lyric ഈ പുഴയും (unplugged) വ്യാഴം, 31/01/2019 - 14:51
Lyric തെന്നൽ ചിറകുണ്ടോ (Unplugged) ചൊവ്വ, 10/07/2018 - 14:05
Lyric തെന്നൽ ചിറകുണ്ടോ ചൊവ്വ, 10/07/2018 - 14:02
Lyric റൂട്ട് മാറി ചൊവ്വ, 10/07/2018 - 13:56
Lyric പാഴ്ശ്രുതി ആകുമോ ചൊവ്വ, 10/07/2018 - 13:39
Lyric മുത്തുതിരും ചൊവ്വ, 10/07/2018 - 13:27
Lyric കരിമുകിലെ കരിമുകിലെ ചൊവ്വ, 10/07/2018 - 13:06
Lyric മൂളിപ്പാട്ടും പാടി ചൊവ്വ, 10/07/2018 - 13:00
Lyric നാട്ടുവഴിയോരത്തെ ചൊവ്വ, 03/07/2018 - 13:55
Lyric വെള്ളരിക്ക Mon, 02/07/2018 - 12:23
Lyric അനുരാഗം മണ്ണിൽ Mon, 02/07/2018 - 12:15
Lyric ഉണരുന്നൊരു Mon, 02/07/2018 - 11:55
Lyric മാൻമിഴി (റീമിക്സ് ) Mon, 02/07/2018 - 11:15
Lyric ദി മെട്രോ Mon, 02/07/2018 - 11:10
Lyric വരുമോ മേഘമേ വ്യാഴം, 28/06/2018 - 15:27
Lyric കുടു കുടു വ്യാഴം, 28/06/2018 - 15:17
Lyric കാള പെട്ടെന്ന് പെറ്റെന്നു കേട്ട് വ്യാഴം, 28/06/2018 - 15:09
Lyric നീലക്കുയിലേ വ്യാഴം, 28/06/2018 - 15:00
Lyric കളിച്ചു ചിരിച്ചു വെൺ കാതോരം വ്യാഴം, 28/06/2018 - 14:41
Lyric ഇക്കണ്ട കാടും മേടും വ്യാഴം, 28/06/2018 - 14:35
Lyric അന്തിക്ക് മാനത്ത് വ്യാഴം, 28/06/2018 - 14:30
Lyric ദേവാംഗനെ വ്യാഴം, 28/06/2018 - 14:25
Lyric സ രി ഗ പ ധ സാ വ്യാഴം, 28/06/2018 - 13:53
Lyric മിഴിയിണയിൽ വിരിയും വർണ്ണ ചൊവ്വ, 26/06/2018 - 10:44
Lyric റീച്ചാർജ് അലകളിൽ ആക്റ്റീവ് ആകണ ചൊവ്വ, 26/06/2018 - 10:28
Lyric യമുന ഒഴുകും കാലമെല്ലാം Mon, 25/06/2018 - 23:31
Lyric മഴയിൽ നീലപീലികൾ Mon, 25/06/2018 - 23:14
Lyric നിൻ കണ്ണിൽ പൂക്കും Mon, 25/06/2018 - 19:18
Lyric വഴിക്കണ്ണു വെറുതെ Mon, 25/06/2018 - 19:14
Lyric നിഴല്‍ മാത്രം പിന്നില്‍ വെള്ളി, 15/06/2018 - 21:19
Lyric വള നല്ല കുപ്പിവള വ്യാഴം, 01/03/2018 - 12:02
Lyric ഹിമഗിരി ബുധൻ, 28/02/2018 - 22:47
Lyric മണ്ണും പൊന്നായ് ബുധൻ, 28/02/2018 - 22:34
Lyric മീരതൻ ബുധൻ, 28/02/2018 - 22:12
Lyric കൊച്ചു കുട്ട്യോളെ ബുധൻ, 28/02/2018 - 21:51
Lyric ഞാൻ മോഹിക്കും ബുധൻ, 28/02/2018 - 21:24
Lyric ഹേയ് സെക്സി ലേഡി ബുധൻ, 28/02/2018 - 21:17
Lyric കാറ്റു വന്നു ചാരെ ബുധൻ, 28/02/2018 - 12:26
Lyric സന്ധ്യയുടെ ബുധൻ, 28/02/2018 - 10:51
Lyric പെണ്ണല്ലേ ബുധൻ, 28/02/2018 - 10:48
Lyric കളിവാക്ക് ബുധൻ, 28/02/2018 - 10:43
Lyric പ്രിയസഖി ബുധൻ, 28/02/2018 - 10:38
Lyric മച്ചിലമ്മക്ക് ഉച്ചനേരത്തു ആറാട്ട് ചൊവ്വ, 27/02/2018 - 22:42
Film/Album ചാർലീസ് എയ്ഞ്ചൽ വെള്ളി, 23/02/2018 - 01:21
Lyric പ്രജ്ഞാനം വ്യാഴം, 22/02/2018 - 13:00
Lyric മഞ്ഞുമലയിൽ വ്യാഴം, 22/02/2018 - 12:41
Lyric പൂത്താങ്കിരിയേ പൂത്താങ്കിരിയേ ബുധൻ, 21/02/2018 - 22:06
Lyric വെൻ ഐ ആം വിത്ത് യു ബുധൻ, 21/02/2018 - 14:32
Lyric വിയ്യ മിയ്യ (ടൈറ്റിൽ സോങ്ങ്) ബുധൻ, 21/02/2018 - 14:23

Pages

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

തലക്കെട്ട് സമയം ചെയ്തതു്
അനുരാധ ശ്രീറാം വ്യാഴം, 31/01/2019 - 16:22
അനുരാധ ശ്രീറാം വ്യാഴം, 31/01/2019 - 15:47 Added Profile Picture ..! Minor edits
മേലേ മേലേ വ്യാഴം, 31/01/2019 - 15:37 Added video
മഞ്ഞിൽ മെല്ലെ വ്യാഴം, 31/01/2019 - 15:31 Added video
കാണുവാൻ ഏറെ വ്യാഴം, 31/01/2019 - 15:28 Added video
ചന്ദ്രബിംബത്തിൻ വ്യാഴം, 31/01/2019 - 15:18 added video
അമൃതമായ് അഭയമായ് വ്യാഴം, 31/01/2019 - 15:13 Created. Added details.
അമൃതമായ് അഭയമായ് വ്യാഴം, 31/01/2019 - 15:04 Added video
ആവണിത്തുമ്പീ താമരത്തുമ്പീ വ്യാഴം, 31/01/2019 - 15:02 Added video
ചെങ്കതിർ കയ്യും വീശി വ്യാഴം, 31/01/2019 - 14:59 Added video
ഈ പുഴയും (unplugged) വ്യാഴം, 31/01/2019 - 14:51 Created ..Added details
ഈ പുഴയും സന്ധ്യകളും വ്യാഴം, 31/01/2019 - 14:48
അന്തിമാന ചെമ്പടിയിൽ വ്യാഴം, 31/01/2019 - 14:39 Added video
പോകയായ് വിരുന്നുകാരീ വ്യാഴം, 31/01/2019 - 14:36 Added video
ഈ പുഴയും സന്ധ്യകളും വ്യാഴം, 31/01/2019 - 14:33
വമ്പുള്ള വ്യാഴം, 31/01/2019 - 14:18
പനിനീർ വ്യാഴം, 31/01/2019 - 14:14
വമ്പുള്ള വ്യാഴം, 31/01/2019 - 14:05
ദേഹിയില്ലാ ദേഹിക്കിപ്പോൾ ചൊവ്വ, 09/10/2018 - 23:19 Added video..!
ഗുരുവായൂരപ്പാ നിൻ ചൊവ്വ, 09/10/2018 - 23:13 added video..!
സ്നേഹം സംഗീതം ചൊവ്വ, 09/10/2018 - 23:06 Added video..!
ഗോകുലനാഥനായ് ചൊവ്വ, 09/10/2018 - 23:04 Added video..!
രാധേ കൃഷ്ണാ ചൊവ്വ, 09/10/2018 - 23:02 Added video..!
മ മ മ മ മ മ മായാവി ചൊവ്വ, 09/10/2018 - 22:59 Added video..!
അംഗനവാടിയിലെ ടീച്ചറേ ചൊവ്വ, 09/10/2018 - 22:57 Added video..!
രാത്രി ശുഭരാത്രി ചൊവ്വ, 09/10/2018 - 22:54 Added video..!
തെന്നൽ ചിറകുണ്ടോ (Unplugged) ചൊവ്വ, 10/07/2018 - 14:05 പുതിയതായി ചേർത്തു
തെന്നൽ ചിറകുണ്ടോ ചൊവ്വ, 10/07/2018 - 14:02 പുതിയതായി ചേർത്തു
റൂട്ട് മാറി ചൊവ്വ, 10/07/2018 - 13:56 പുതിയതായി ചേർത്തു
ദൂരെ വഴിയിരുളുകയായ് ചൊവ്വ, 10/07/2018 - 13:49 Added video..!
കഥ പറയാൻ ചൊവ്വ, 10/07/2018 - 13:46 Added video..!
പാഴ്ശ്രുതി ആകുമോ ചൊവ്വ, 10/07/2018 - 13:39 പുതിയതായി ചേർത്തു
തടവറക്കുള്ളിൽ ചൊവ്വ, 10/07/2018 - 13:31 Added video
മുത്തുതിരും ചൊവ്വ, 10/07/2018 - 13:27 പുതിയതായി ചേർത്തു
കരിമുകിലെ കരിമുകിലെ ചൊവ്വ, 10/07/2018 - 13:06 പുതിയതായി ചേർത്തു
മൂളിപ്പാട്ടും പാടി ചൊവ്വ, 10/07/2018 - 13:00 പുതിയതായി ചേർത്തു
ആരുതരും ഇനി ആരുതരും ചൊവ്വ, 10/07/2018 - 12:54 Added video
നാട്ടുവഴിയോരത്തെ ചൊവ്വ, 03/07/2018 - 13:55
വെള്ളരിക്ക Mon, 02/07/2018 - 12:23 പുതിയതായി ചേർത്തു
അനുരാഗം മണ്ണിൽ Mon, 02/07/2018 - 12:15 പുതിയതായി ചേർത്തു
കരയാൻ വേണ്ടിയാണോ ഒന്നായ് തീർന്നത് Mon, 02/07/2018 - 12:07 Added video..!
ഓലക്കിളി കുഴലൂതി Mon, 02/07/2018 - 12:04 Added video..!
പതിയെ സന്ധ്യ രാവിൻ മാറിൽ ചായവേ Mon, 02/07/2018 - 12:02 added video..!
ഉണരുന്നൊരു Mon, 02/07/2018 - 11:55 പുതിയതായി ചേർത്തു
ഉണരുന്നൊരു ചേതന Mon, 02/07/2018 - 11:46 Added Singer lyricist and Video..!
ഇക്കാണും നാടകരംഗം Mon, 02/07/2018 - 11:42 Added video..!
കൊച്ചി കണ്ടാലച്ചിയെ Mon, 02/07/2018 - 11:30 Added Singer and video..!
തപ്പും തകിലടി പെരുകും Mon, 02/07/2018 - 11:26 Added Vijay and Dr Resmi Madhu in singers list
മാൻമിഴി (റീമിക്സ് ) Mon, 02/07/2018 - 11:15 പുതിയതായി ചേർത്തു
ദി മെട്രോ Mon, 02/07/2018 - 11:10 പുതിയതായി ചേർത്തു

Pages