ashiakrish

ashiakrish's picture

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

 • സുമുഹൂർത്തമായ് സ്വസ്തി

  സുമുഹൂർത്തമായ്...
  സ്വസ്തി.. സ്വസ്തി... സ്വസ്തി..
  സൂര്യചന്ദ്രന്മാർക്കിരിപ്പിടമാകുമെൻ രാമസാമ്രാജ്യമേ..
  ദേവകളേ.. മാമുനിമാരേ.. സ്‌നേഹതാരങ്ങളേ..
  സ്വപ്നങ്ങളേ.. പൂക്കളേ.. വിടയാകുമീ വേളയിൽ
  സ്വസ്തി.. സ്വസ്തി.. സ്വസ്തി..

  ത്രയം‌ബകം വില്ലൊടിയും മംഗളദുന്ദുഭി നാദവുമായ്
  മിഥിലാപുരിയിലെ മൺ‌കിടാവിനു രാജകലയുടെ
  വാമാങ്കമേകിയ കോസലരാജകുമാരാ..
  സുമുഹൂർത്തമായ്.. സ്വസ്തി.. സ്വസ്തി.. സ്വസ്തി..

  ആത്മനിവേദനമറിയാതെ എന്തിനെൻ
  മുദ്രാംഗുലീയം വലിച്ചെറിഞ്ഞൂ..
  രാഗചൂഡാമണി ചെങ്കോൽത്തുരുമ്പിലങ്ങെന്തിനു
  വെറുതെ പതിച്ചു വച്ചൂ..
  കോസലരാജകുമാരാ....

  എന്നെ ഈ ഞാനായ് ജ്വലിപ്പിച്ചുണർത്തിയോരഗ്നിയേപ്പോലും
  അവിശ്വസിച്ചെങ്കിലും കോസലരാജകുമാരാ.. രാജകുമാരാ...
  എന്നുമാ സങ്കൽപ്പ പാദപത്മങ്ങളിൽ
  തലചായ്ച്ചു വെച്ചേ ഉറങ്ങിയുള്ളൂ..
  സീത ഉറങ്ങിയുള്ളൂ...

  പിടയ്ക്കുന്നു പ്രാണൻ വിതുമ്പുന്നു ശോകാന്തരാമായണം
  ദിഗന്തങ്ങളിൽ മയങ്ങുന്നിതാശാപാശങ്ങൾ..
  അധർമ്മം നടുങ്ങുന്ന മാർത്താണ്ഡപൗരുഷം
  രാമശിലയായ് കറുത്തുവോ കൽ‌പ്പാന്തവാരിയിൽ..

  അമ്മേ.. സർവ്വംസഹയാം അമ്മേ..
  രത്നഗർഭയാം അമ്മേ...
  ത്രേതായുഗത്തിന്റെ കണ്ണുനീർമുത്തിനെ
  നെഞ്ചോട് ചേർത്തു പുണർന്നെടുക്കൂ...
  സുമുഹൂർത്തമായ്...
  സ്വസ്തി.. സ്വസ്തി.. സ്വസ്തി...

  .

 • പ്രിയമുള്ളവളേ നിനക്കു വേണ്ടി

  പ്രിയമുള്ളവളേ.....
  പ്രിയമുള്ളവളേ നിനക്കു വേണ്ടി
  പിന്നെയും നവ സ്വപ്നോപഹാരം ഒരുക്കീ
  ഒരുക്കീ ഞാൻ
  നിനക്കു വേണ്ടി മാത്രം
  പ്രിയമുള്ളവളേ....

  ശാരദ പുഷ്പ വനത്തിൽ വിരിഞ്ഞൊരു
  ശതാവരി മലർ പോലെ(ശാരദ)
  വിശുദ്ധയായ്‌ വിടർന്നു നീയെന്റെ
  വികാര രജാങ്കണതിൽ(വിശുദ്ധയായ്‌ )
  വികാര രജാങ്കണത്തിൽ
  (പ്രിയമുള്ളവളേ)

  പാലൊളി ചന്ദ്രനും പാതിര കാറ്റും
  പതുങ്ങി നിൽപൂ ചാരെ(പാലൊളി )
  ഹൃദയവും ഹൃദയവും തമ്മിൽ
  പറയും കഥകൾ കേൾക്കാൻ
  പറയും കഥകൾ കേൾക്കാൻ
  (പ്രിയമുള്ളവളേ)

 • പുലരിത്തൂമഞ്ഞ് തുള്ളിയിൽ

  പുലരിത്തൂമഞ്ഞുതുള്ളിയിൽ
  പുഞ്ചിരിയിട്ടു പ്രപഞ്ചം..
  ഭാരം താങ്ങാനരുതാതെ
  നീർമണി വീണുടഞ്ഞു..
  വീണുടഞ്ഞു...

  മണ്ണിൻ ഈറൻ മനസ്സിനെ
  മാനം തൊട്ടുണർത്തീ...
  വെയിലിൻ കയ്യിൽ അഴകോലും
  വർണ്ണചിത്രങ്ങൾ മാഞ്ഞു..
  വർണ്ണചിത്രങ്ങൾ മാഞ്ഞൂ...

  (പുലരി)

  കത്തിത്തീർന്ന പകലിന്റെ
  പൊട്ടും പൊടിയും ചാർത്തീ...
  ദുഃഖസ്മൃതികളിൽ നിന്നല്ലോ
  പുലരി പിറക്കുന്നൂ വീണ്ടും..
  പുലരി പിറക്കുന്നൂ വീണ്ടും...

  (പുലരി)

   

   

  .

 • അനുവാദമില്ലാതെ അകത്തുവന്നു


  അനുവാദമില്ലാതെ അകത്തുവന്നു.. നെഞ്ചിൽ
  അടച്ചിട്ട മണിവാതിൽ നീ തുറന്നു....
  കൊട്ടിയടച്ചൊരെൻ കൊട്ടാരവാതിലെല്ലാം
  പൊട്ടിച്ചിരിത്താക്കോലിട്ടു നീ തുറന്നു....

  അനുരാഗശാലിനീ നീ വന്ന നേരത്തിൽ
  ആരാധന വിധികൾ ഞാൻ മറന്നു...
  ഉള്ളിലെ മണിയറയിൽ മുല്ലമലർമെത്തയിൻ‍മേൽ
  കള്ള ഉറക്കം നടിച്ചു നീ കിടന്നു...


  ഞാൻ വന്നിരുന്നതറിയാതെ സ്വപ്നത്തിൻ
  പട്ടുവിരി കൊണ്ടു നീ മൂടിക്കിടന്നു...
  എന്റെ ചുടുനിശ്വാസങ്ങൾ നിൻകവിളിൽ പതിച്ചനേരം
  തെന്നലെന്നു നിനച്ചു നീ കണ്ണടച്ചു...

   

   

   

  .

 • ചന്ദ്രബിംബം നെഞ്ചിലേറ്റും

  ചന്ദ്ര ബിംബം നെഞ്ചിലേറ്റും പുള്ളിമാനെ നീ
  എന്റെ നെഞ്ചിൽ തുള്ളി വന്നതെന്തിനാണ്‌ (ചന്ദ്ര)
  കാളിദാസൻ കണ്ടെടുത്ത കന്നി മാനെ
  നിൻ കണ്ണിൽ എന്റെ കൊമ്പ്‌ കൊണ്ടതെന്തിനാണ്‌
  ആ...ആ....ആ..


  മയക്കുന്ന മയിൽ പീലി മിഴിയിണകൾ
  മന്മദന്റെ മലരമ്പിൻ ആവനാഴികൾ
  മന്ദഹാസ മഴയിൽ ഞാൻ നനഞ്ഞുവല്ലൊ
  നിന്റെ മനസ്സെന്ന പുഴയിൽ ഞാൻ കുളിചുവല്ലൊ
  (ചന്ദ്ര)


  കുടകിലെ വസന്തമായ്‌ വിടർന്നവൾ നീയെൻ
  കരളിലെ പുത്തരിയായി നിറഞ്ഞവൾ നീ (കുടകിലെ)
  എന്റെ ലോകം വാനം പൊലെ വളർന്നുവല്ലൊ
  എൻ ഹൃദയം തിങ്കളെ പോൽ തെളിഞ്ഞുവല്ലൊ
  (ചന്ദ്ര)

 • കല്പാന്തകാലത്തോളം

  കല്പാന്തകാലത്തോളം കാതരേ നീയെൻ മുന്നിൽ
  കൽഹാരഹാരവുമായ് നിൽക്കും..
  കല്യാണരൂപനാകും കണ്ണന്റെ കരളിനെ
  കവർന്ന രാധികയെ പോലെ..
  കവർന്ന രാധികയെ പോലെ...

  കണ്ണടച്ചാലുമെന്റെ കണ്മുന്നിൽ ഒഴുകുന്ന
  കല്ലോലിനിയല്ലോ നീ...
  കന്മദപ്പൂ വിടർന്നാൽ കളിവിരുന്നൊരുക്കുന്ന
  കസ്തൂരിമാനല്ലോ നീ...
  കസ്തൂരിമാനല്ലോ നീ...

  കർപ്പൂരമെരിയുന്ന കതിർമണ്ഡപത്തിലെ
  കാർത്തികവിളക്കാണു നീ...
  കദനകാവ്യം പോലെ കളിയരങ്ങിൽ കണ്ട
  കതിർമയി ദമയന്തി നീ...
  കതിർമയി ദമയന്തി നീ


  .

 • നഷ്ടസ്വർഗ്ഗങ്ങളേ നിങ്ങളെനിക്കൊരു

  സ്വര്‍ഗ്ഗങ്ങളേ ....നഷ്ടസ്വര്‍ഗ്ഗങ്ങളേ...

  നഷ്ടസ്വര്‍ഗ്ഗങ്ങളേ നിങ്ങളെനിക്കൊരു
  ദുഃഖസിംഹാസനം നല്‍കി
  തപ്തനിശ്വാസങ്ങള്‍ ചാമരം വീശുന്ന
  ഭഗ്നസിംഹാസനം നല്‍കീ
  നഷ്ടസ്വര്‍ഗ്ഗങ്ങളേ....

  മനസ്സില്‍ പീലി വിടര്‍ത്തി നിന്നാടിയ
  മായാമയൂരമിന്നെവിടെ -കല്‍പനാ
  മഞ്ജു മയൂരമിന്നെവിടെ
  അമൃതകുംഭങ്ങളാൽ അഭിഷേകമാടിയ
  ആഷാഢ പൂജാരിയെവിടെ
  അകന്നേ പോയ്‌ മുകില്‍
  അലിഞ്ഞേ പോയ്‌
  അനുരാഗമാരിവില്‍ മറഞ്ഞേ പോയ്‌ നഷ്ടസ്വര്‍ഗ്ഗങ്ങളേ....‌

  കരളാലവളെന്‍ കണ്ണീരു കോരി
  കണ്ണിലെന്‍ സ്വപ്നങ്ങളെഴുതി -ചുണ്ടിലെന്‍
  സുന്ദര കവനങ്ങള്‍ തിരുകി
  കൊഴിഞ്ഞൊരാ വീഥിയില്‍
  പൊഴിഞ്ഞൊരെന്‍ കാല്‍പ്പാടില്‍
  വീണപൂവായവള്‍ പിന്നേ
  അകന്നേ പോയ്‌ നിഴല്‍ അകന്നേപോയ്‌
  അഴലിന്റെ കഥയതു തുടര്‍ന്നേ പോയ്‌

  നഷ്ടസ്വര്‍ഗ്ഗങ്ങളേ നിങ്ങളെനിക്കൊരു
  ദുഃഖസിംഹാസനം നല്‍കി
  തപ്തനിശ്വാസങ്ങള്‍ ചാമരം വീശുന്ന
  ഭഗ്നസിംഹാസനം നല്‍കീ

 • ദൂരെ ദൂരെ സാഗരം തേടി - F

  ദൂരെ ദൂരെ സാഗരം തേടി
  പോക്കുവെയിൽ പൊൻനാളം
  ഈറനായ് നിലാവിൻ ഇതളും
  താനേ തെളിഞ്ഞ രാവും
  ദൂരെ ദൂരെ സാഗരം തേടി
  പോക്കുവെയിൽ പൊൻനാളം

  മഴനീർത്തുള്ളിയെ മുത്തായ് മാറ്റും
  നന്മണിച്ചിപ്പിയെ പോലെ
  നന്മണിച്ചിപ്പിയെ പോലെ
  നറുനെയ് വിളക്കിനെ താരകമാക്കും
  സാമഗാനങ്ങളെ പോലെ
  സാമഗാനങ്ങളെ പോലെ
  ദൂരെ ദൂരെ സാഗരം തേടി
  പോക്കുവെയിൽ പൊൻനാളം

  ആശാകമ്പളം താമരനൂലാൽ
  നെയ്യുവതാരാണോ
  നെയ്യുവതാരാണോ
  ഒരു സാന്ത്വനത്തിന്റെ മൗനമോ
  ഒരു സാന്ത്വനത്തിന്റെ മൗനമോ
  പഞ്ചവർണ്ണക്കിളിപ്പാട്ടോ
  പഞ്ചവർണ്ണക്കിളിപ്പാട്ടോ

  ദൂരെ ദൂരെ സാഗരം തേടി
  പോക്കുവെയിൽ പൊൻനാളം
  ഈറനായ് നിലാവിൻ ഇതളും
  താനേ തെളിഞ്ഞ രാവും
  ദൂരെ ദൂരെ സാഗരം തേടി
  പോക്കുവെയിൽ പൊൻനാളം

 • വെണ്ണിലാവോ

  മാനത്തെ ചിറകുള്ള കരിങ്കുഴലീ
  മഴമണി പൊഴിഞ്ഞെന്റെ പുഴ നിറഞ്ഞൂ
  കുന്നിമണിമുത്തു വീണു കര കവിഞ്ഞു
  കതിരൊളി നിറഞ്ഞെന്റെ കളമൊരുങ്ങീ
  പൂ കൊണ്ട് തിരുമുറ്റം മൂടി നിന്നു
  തിരുമുറ്റത്തൊരു കിളി പദം പറഞ്ഞൂ

  വെണ്ണിലാവോ ചന്ദനമോ കണ്ണനുണ്ണീ നിന്നഴകിൽ
  കനവിലെന്തേ പാൽമഴയോ കന്നിരാവോ കാർമുകിലോ
  നീലവാർമുടിയിൽ മയിൽപ്പീലിയോ പൂവോ
  മൊഴിയോ - കിന്നാരക്കിലുങ്ങലോ
  ചിരിയോ - മിഴിയിലൊഴുകിയ നോവു മാഞ്ഞതോ

  (വെണ്ണിലാവോ)

  കുഞ്ഞുറങ്ങാൻ - പാട്ടു മൂളൂം
  തെന്നലായെൻ - കുഞ്ഞു മോഹം
  സ്നേഹരാഗമെന്നിൽ പാലാഴിയായ് തുളുമ്പി
  കുഞ്ഞുണർന്നാൽ - പുഞ്ചിരിക്കും
  പുലരിയായെൻ - സൂര്യജന്മം
  എന്റെ‍‌ നെഞ്ചിലൂറും ആനന്ദമായ് വസന്തം
  നിന്റെ ചാരുതയോ ഒഴുകും മോഹലയമായ്
  കളിവീണയെവിടെ താളമെവിടെ എന്റെ പൊന്നുണ്ണീ
  ഇതു നിന്റെ സാമ്രാജ്യം

  (വെണ്ണിലാവോ)

  കണ്ടുനിൽക്കെ - പിന്നിൽ നിന്നും
  കനകതാരം - മുന്നിൽ വന്നോ
  ഏതു രാജകലയിൽ ഞാനമ്മയായ് നിറഞ്ഞു
  എന്നുമെന്നും - കാത്തു നിൽക്കെ
  കൈവളർന്നോ - മെയ്‌വളർന്നോ
  ഏതപൂർവ്വഭാവം നിൻ കൗതുകങ്ങളായ്
  കാൽച്ചിലങ്കകളേ മൊഴിയൂ ജീവതാളം
  കളിവീടൊരുങ്ങി പൂവരമ്പിൽ മഞ്ഞു‍ മായാറായ്
  ഇനിയാണു പൂക്കാലം

  (വെണ്ണിലാവോ)

 • വാതിൽപ്പഴുതിലൂടെൻ മുന്നിൽ

  വാതിൽപ്പഴുതിലൂടെൻ‌മുന്നിൽ കുങ്കുമം
  വാരിവിതറും ത്രിസന്ധ്യ പോകേ
  അതിലോലമെൻ ഇടനാഴിയിൽ നിൻ‌ കള-
  മധുരമാം കാലൊച്ച കേട്ടു (2)
  ( വാതിൽപ്പഴുതിലൂടെൻ )

  ഹൃദയത്തിൻ തന്തിയിലാരോ വിരൽതൊടും
  മൃദുലമാം നിസ്വനം പോലെ
  ഇലകളിൽ ജലകണമിറ്റുവീഴും പോലെൻ
  ഉയിരിൽ അമൃതം തളിച്ച പോലെ
  തരളവിലോലം നിൻ കാലൊച്ചകേട്ടു ഞാൻ
  അറിയാതെ കോരിത്തരിച്ചു പോയി (2)
  ( വാതിൽപ്പഴുതിലൂടെൻ )

  ഹിമബിന്ദു മുഖപടം ചാർത്തിയ പൂവിനെ
  മധുകരൻ നുകരാതെയുഴറും പോലെ
  അരിയനിൻ കാലൊച്ച ചൊല്ലിയ മന്ത്രത്തിൻ
  പൊരുളറിയാതെ ഞാൻ നിന്നു
  നിഴലുകൾ കളമെഴുതുന്നൊരെൻ മുന്നിൽ
  മറ്റൊരു സന്ധ്യയായി നീ വന്നു (2)
  ( വാതിൽപ്പഴുതിലൂടെൻ )

Entries

Post datesort ascending
Film/Album നായാട്ട് (2020) Sun, 20/09/2020 - 15:32
Film/Album പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് Sun, 20/09/2020 - 14:49
Film/Album ഉദയ സ്ഥാപിതം 1954 ബുധൻ, 16/09/2020 - 13:36
Film/Album ഇരുൾ ബുധൻ, 16/09/2020 - 11:16
Artists ഹോർസ് ബാബു Sun, 13/09/2020 - 18:19
Artists ശിവാജ് Sun, 13/09/2020 - 12:00
Lyric അമ്പിളി മുത്തേ ചൊവ്വ, 08/09/2020 - 17:27
Film/Album ഇടുക്കി ചൊവ്വ, 08/09/2020 - 17:23
Artists രാജാ അസീസ് ചൊവ്വ, 08/09/2020 - 16:49
Artists ഹസീന ഭാനു Sun, 06/09/2020 - 23:46
Artists നാളോത്ത് കൃഷ്ണൻ ബുധൻ, 02/09/2020 - 22:34
Artists ഹരിരാജ് Sat, 29/08/2020 - 17:26
Artists വേയാട്ടുമ്മൽ സൗന്ദരരാജൻ Sat, 29/08/2020 - 12:59
Lyric ഇഷ്ടം തരാൻ ചൊവ്വ, 25/08/2020 - 22:36
Lyric സന്ധ്യതൻ മാറിൽ* ചൊവ്വ, 25/08/2020 - 22:31
Lyric വിടരും നിലാവ് ചൊവ്വ, 25/08/2020 - 22:25
Lyric പുന്നാരപ്പൂവിലും (M) ചൊവ്വ, 25/08/2020 - 16:39
Lyric കടൽ കാറ്റിൻ നെഞ്ചിൽ ചൊവ്വ, 25/08/2020 - 15:28
Lyric നിലാമഴ പെയ്യുമീ ചൊവ്വ, 25/08/2020 - 11:02
Lyric ശിവമല്ലിപ്പൂവേ Mon, 24/08/2020 - 23:41
Lyric കടൽ കാറ്റിൻ നെഞ്ചിൽ (M) Mon, 24/08/2020 - 23:32
Lyric കടൽ കാറ്റിൻ നെഞ്ചിൽ (F) Mon, 24/08/2020 - 23:28
Lyric പുന്നാരപ്പൂവിലും(F) Mon, 24/08/2020 - 23:20
Lyric പഞ്ചമിതിങ്കൾ Mon, 24/08/2020 - 23:15
Artists ശ്രീറാം ശ്രീകുമാർ Sun, 23/08/2020 - 01:31
Lyric ഇരുൾ നനഞ്ഞു വെള്ളി, 21/08/2020 - 23:39
Film/Album യക്ഷി ഫെയ്‌ത്ഫുള്ളി യുവേഴ്സ് വെള്ളി, 21/08/2020 - 23:13
Artists സ്നേഹ വെള്ളി, 21/08/2020 - 22:42
Lyric കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മേ വ്യാഴം, 20/08/2020 - 21:34
Lyric കരിനീല കണ്ണഴകി (M) വ്യാഴം, 20/08/2020 - 21:27
Lyric അങ്ങ് വടക്ക് വ്യാഴം, 20/08/2020 - 21:23
Lyric എന്ന് വരും നീ ( F) വ്യാഴം, 20/08/2020 - 21:14
Lyric നൃത്തമണ്ഡപത്തിലെ വ്യാഴം, 20/08/2020 - 11:06
Lyric കെഴ കെഴക്കെ വെള്ളി, 07/08/2020 - 11:14
Lyric ഒന്നും മിണ്ടുവാൻ വെള്ളി, 07/08/2020 - 00:08
Lyric സ്വതന്ത്രഭൂമി വ്യാഴം, 06/08/2020 - 23:31
Lyric നൂറു നൂറ് വ്യാഴം, 06/08/2020 - 23:28
Lyric ആരോടും ആരോടും വ്യാഴം, 06/08/2020 - 23:26
Artists ഭാഗ്യശ്രീ ബുധൻ, 05/08/2020 - 20:27
Artists തേജസ് രാമകൃഷ്ണൻ Sat, 01/08/2020 - 19:54
Artists അർജുൻ വിജയ് Sat, 01/08/2020 - 00:14
Lyric ഏഴാം കടലിൽ ചൊവ്വ, 28/07/2020 - 21:59
Lyric വിരഹാർദ്ര ഹൃദയം ചൊവ്വ, 28/07/2020 - 21:41
Lyric മുത്തോലക്കുടയും ചൊവ്വ, 28/07/2020 - 21:36
Lyric മഞ്ഞിൽ ചൊവ്വ, 28/07/2020 - 21:32
Lyric ആവണിക്കാറ്റിൻ ചൊവ്വ, 28/07/2020 - 21:30
Lyric ഓലഞ്ഞാലിക്കിളി ചൊവ്വ, 28/07/2020 - 21:28
Artists എസ് എൻ ബാനർജി ചൊവ്വ, 28/07/2020 - 14:50
Artists കെ കെ സെബാസ്റ്റ്യൻ ചൊവ്വ, 28/07/2020 - 14:48
Lyric നാളെയല്ല നമ്മളിന്നു Sun, 26/07/2020 - 13:03

Pages

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

തലക്കെട്ട് സമയം ചെയ്തതു്
ദി പവർ ഓഫ് സൈലൻസ് Sun, 20/09/2020 - 23:55 ടൈറ്റിൽ ശരിയാക്കി
സായാഹ്ന തീരങ്ങളിൽ Sun, 20/09/2020 - 22:47
മഴയായ് ഓർമ്മകൾ Sun, 20/09/2020 - 21:47 പുതുതായി ചേർത്തു
മഴയായ് ഓർമ്മകൾ Sun, 20/09/2020 - 21:47 പുതുതായി ചേർത്തു
നായാട്ട് (2020) Sun, 20/09/2020 - 15:33 പുതുതായി ചേർത്തു
പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് Sun, 20/09/2020 - 14:49 പുതുതായി ചേർത്തു
നിരഞ്ജ് Sun, 20/09/2020 - 14:33 Added alias.
ഒരു താത്വിക അവലോകനം Sun, 20/09/2020 - 14:31 ടൈറ്റിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തു
മന്ദസ്മേരമായി സന്ധ്യരാഗമായി Sat, 19/09/2020 - 22:45 Added video.
ചന്ദ്രോദയം നീയല്ലേ Sat, 19/09/2020 - 22:43 Added video
*പൂമേനിയിൽ പുണര് Sat, 19/09/2020 - 22:38 Added video.
പാറശ്ശാല പാച്ചൻ പയ്യന്നൂർ പരമു Sat, 19/09/2020 - 22:27 Added more details.
മന്ദസ്മേരമായി സന്ധ്യരാഗമായി Sat, 19/09/2020 - 19:23 പുതുതായി ചേർത്തു
ചന്ദ്രോദയം നീയല്ലേ Sat, 19/09/2020 - 19:15 പുതുതായി ചേർത്തു
*പൂമേനിയിൽ പുണര് Sat, 19/09/2020 - 18:55 പുതുതായി ചേർത്തു
ജഗദമ്മ Sat, 19/09/2020 - 10:38 ഗാല്ലറി ഫോട്ടോ-സജി Ngra Had ന്റെ fb പോസ്റ്റ് ൽ നിന്നും.
ജീവിതനൗക Sat, 19/09/2020 - 10:32
ഭദ്രൻ Sat, 19/09/2020 - 10:14
രാജീവ് രംഗന്‍ Sat, 19/09/2020 - 00:24 Added profile picture.
അരുൺ എം സി Sat, 19/09/2020 - 00:16 പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ചേർത്തു.
ജിതിൻ ജോസഫ് Sat, 19/09/2020 - 00:15 Added profile picture.
ദിനേശ് പണിക്കർ Sat, 19/09/2020 - 00:07 Minor edits.
അരുൺ ഗോപി വെള്ളി, 18/09/2020 - 23:18 fb link
ദേവദുന്ദുഭി സാന്ദ്രലയം വെള്ളി, 18/09/2020 - 18:09 Minor edits.
എന്നെന്നും കണ്ണേട്ടന്റെ വെള്ളി, 18/09/2020 - 17:58
ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് വ്യാഴം, 17/09/2020 - 15:55 വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
പളുങ്ക് വ്യാഴം, 17/09/2020 - 15:53
നാട്ടുരാജാവ് വ്യാഴം, 17/09/2020 - 15:49
ഫിംഗർപ്രിന്റ് വ്യാഴം, 17/09/2020 - 15:48 added tags
ദി ക്യാംപസ്‌ വ്യാഴം, 17/09/2020 - 15:46 അസ്സോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർ ചേർത്തു
ഉലകം ചുറ്റും വാലിബൻ വ്യാഴം, 17/09/2020 - 15:44
കുടുംബശ്രീ ട്രാവത്സ് വ്യാഴം, 17/09/2020 - 15:42
സെവൻസ് വ്യാഴം, 17/09/2020 - 15:40
ചിന്താവിഷ്ടയായ ശ്യാമള വ്യാഴം, 17/09/2020 - 15:36
നരേന്ദ്രൻ മകൻ ജയകാന്തൻ വക വ്യാഴം, 17/09/2020 - 15:34 99721
സി കരുണാകരൻ വ്യാഴം, 17/09/2020 - 15:32 Added profile picture.
തിരുനല്ലൂർ കരുണാകരൻ വ്യാഴം, 17/09/2020 - 15:27 പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ ചേർത്തു.
ആലീസിന്റെ അന്വേഷണം വ്യാഴം, 17/09/2020 - 15:15 കഥാപാത്രങ്ങൾ , ഫയൽ
അശ്വത്ഥാമാവ് വ്യാഴം, 17/09/2020 - 15:13 Updated സാവിത്രി
ഒരേ തൂവൽ‌പ്പക്ഷികൾ വ്യാഴം, 17/09/2020 - 15:09 സി എൻ കരുണാകരൻ ചേർത്തു.
സി എൻ കരുണാകരൻ വ്യാഴം, 17/09/2020 - 15:07 പ്രൊഫൈൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ചേർത്തു.
എള്ളാത്ത് കരുണാകരൻ വ്യാഴം, 17/09/2020 - 14:56 പ്രൊഫൈൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ചേർത്തു.
കുറുമാലിക്കുന്നിന് മേലെ വ്യാഴം, 17/09/2020 - 14:15 ടൈറ്റിൽ ശരിയാക്കി
മോഹൻ അയ്‌രൂർ വ്യാഴം, 17/09/2020 - 00:00 പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ചേർത്തു.
ക്രോണിക്ക് ബാച്ചിലർ ബുധൻ, 16/09/2020 - 23:55
മീന ബുധൻ, 16/09/2020 - 18:23 Minor edits.
കുറുമലിക്കുന്നിന് മേലെ ബുധൻ, 16/09/2020 - 16:09
കുറുമലിക്കുന്നിന് മേലെ ബുധൻ, 16/09/2020 - 15:39 പുതുതായി ചേർത്തു
കുറുമലിക്കുന്നിന് മേലെ ബുധൻ, 16/09/2020 - 15:39 പുതുതായി ചേർത്തു
ഉദയ സ്ഥാപിതം 1954 ബുധൻ, 16/09/2020 - 13:57 പുതുതായി ചേർത്തു

Pages