ഗോകുലം ഗോപാലൻ

Name in English: 
Gokulam Gopalan

ചലച്ചിത്രനിര്‍മ്മാതാവ് ഗോകുലം ഗോപാലന്‍