മനു ജി നാഥ്‌

Name in English: 
Manu G Nadh

മനു ജി നാഥ്‌. ഉണ്ണിക്കുട്ടന് ജോലികിട്ടി , ഒരു മെയ്മാസപ്പുലരിയിൽ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ബാലതാരമായി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേവദർശനം എന്ന ചിത്രത്തിൽ നായകവേഷം ചെയ്തു

Manu G Nadh