മനോജ്‌ കുമാർ കെ യു

Name in English: 
Manoj Kumar KU