നവീൻ നസീം

Name in English: 
Naveen Nazim

ചലച്ചിത്ര നടി നസ്രിയയുടേ സഹോദരനാണ് നവീൻ നസീം. ആദ്യ ചലച്ചിത്രം ജോൺ പോൾ ജോർജ്ജ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'അമ്പിളി'

Naveen Nazim