രേവതി സുരേഷ്‌കുമാർ

Name in English: 
Revathy Sureshkumar

സുരേഷ് കുമാർ - മേനക ദമ്പതികളുടെ മകൾ.