ഹേമ

Name in English: 
Hema
Alias: 
1960's, 70's

കുമരകം സ്വദേശിനി.

ഫോട്ടോ: മഹേഷിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക്‌ പോസ്റ്റ്‌