ഏലൂർ ജോർജ്ജ്

Name in English: 
Eloor George
Eloor George
Alias: 
കലാഭവൻ ജോർജ്ജ്

അഭിനേതാവ്, മിമിക്രി കലാകാരൻ