വിനീത് മോഹൻ

Name in English: 
Vineeth Mohan
Alias: 
വിനീത്

വിനീത്. കൊല്ലം സ്വദേശി. ആദ്യ ചലച്ചിത്രം 'ആട്'

Vineeth Mohan