ആര്യ രോഹിത്

Name in English: 
Arya Rohit
Alias: 
സീരിയൽ നടി , ആര്യ സതീഷ് ബാബു

മലയാളം ടെലിവിഷൻ സീരിയലിൽ നിന്നും ചലച്ചിത്രലോകത്തെത്തിയ ആര്യ രോഹിത്