ശ്രുതി തമ്പി

Name in English: 
Sruthi Thampi

മോഡലും അഭിനേത്രിയും കൊറിയോഗ്രാഫറുമായ ശ്രുതി തമ്പി