അഷ്‌റഫ്‌ പേഴുംമൂട്

Name in English: 
Ashraf
അഷറഫ്
Alias: 
അഷറഫ്
സീരിയൽ

മലയാളം ടെലിവിഷൻ സീരിയൽ രംഗത്തും ചലച്ചിത്രങ്ങളിലും ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചുവരുന്ന നടൻ അഷ്‌റഫ്‌.