രാജേഷ് കെ എസ്

Name in English: 
Rajesh KS
Rajesh KS
Alias: 
രാജേഷ് കേശവ്

കിരൺ റ്റിവിയിൽ അവതാരകനായിരുന്ന രാജേഷ് കേശവ്. അലൈൻസ് ടെക്നോപാർക്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു

Rajesh Ks