റെമി രൂപ

Name in English: 
Remy Roopa
Remy Roopa
Alias: 
മഞ്ജു തോമസ്

എറണാകുളം സ്വദേശിനി. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ സമയത്ത് ഹിറ്റ്‌ലർ, മദാമ്മ, മിമിക് സൂപ്പർ 1000 തുടങ്ങി ചുരുക്കം ചില സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു. പിന്നീട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കിയ ഇവർ, ഇപ്പോൾ കോട്ടയത്ത്‌ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ലെക്ചർ ആയി ജോലി നോക്കുന്നു.