ഷഹീൻ സിദ്ദിക്ക്

Name in English: 
Shaheen Siddiq

ചലച്ചിത്രനടൻ സിദ്ദിക്കിന്റെ മകൻ ഷഹീൻ സിദ്ദിക്ക്. ഷഹീനിന്റെ ആദ്യ ചിത്രം പത്തേമാരി