ജിത്തു അഷറഫ്

Name in English: 
Jithu Ashraf

തിരക്കഥാ രചയിതാവ് ഷാഹി കബീറിൻറ്റെ സഹോദരൻ.