വിഷ്ണു മോഹൻ സിത്താര

Name in English: 
Vishnu Mohan Sithara

സംഗീത സംവിധായകൻ മോഹൻ സിത്താരയുടെ മകൻ