മനോജ്‌ ആലുങ്കൽ

Name in English: 
Manoj Alunkal

മനോജ്‌ ആലുങ്കൽ, 'ഇതിനപ്പുറം' സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ