അനിത

Name in English: 
Anitha
Alias: 
ചില്ല്

അനിത, ചലച്ചിത്ര നടി ജലജയുടെ സഹോദരി. ചില്ല് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു