അനു റാം

Name in English: 
Anu Ram
Anu Ram
Alias: 
അനുറാം

കല്ല്യാണിസം സിനിമയുടെ തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ അനു റാം