റിക്സണ്‍ സേവിയർ

Name in English: 
Rixon Xevier

റിക്സണ്‍ സേവിയർ, ആകാശങ്ങളിൽ സിനിമയുടെ ഗാനരചയിതാവും സംവിധായകനും, ചിത്രസംയോജകനും തിരക്കഥാകൃത്തും