സിനോജ് പി അയ്യപ്പൻ

Name in English: 
Sinoj P Ayyappan

15 വർഷത്തോളമായി വെഡിംഗ് വീഡിയോഗ്രാഫി ചെയുന്ന സിനോജ്. ഇതിഹാസ സിനിമയുടെ ഛായാഗ്രാഹകൻ.