ബിനു സദാനന്ദൻ

Name in English: 
Binu Sadanandan
Artist's field: 
Alias: 
ബിനു എസ്
ബിനു എസ് കാലടി

ബിനു എസ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ നിന്നും സിനിമ സംവിധാനത്തിലേക്ക്. ചെറിയ പരസ്യങ്ങള്‍ സംവിധാനം ചെയ്താണ് സിനിമാരംഗത്തെയ്ക്ക് കടക്കുന്നത്. ഇതിഹാസ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തു. ഭാര്യ ഗീതു മ്യൂസിക്കില്‍ പി .എച്ച്.ഡി ചെയ്യുന്നു. മകൻ ശ്രീപതി ,ഒന്നാം ക്ളാസ്സില്‍ പഠിക്കുന്നു.