ആദിൽ ഇബ്രാഹിം

Name in English: 
Adil Ibrahim

അശോക്‌ ആർ നാഥ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'പേർഷ്യക്കാരൻ' സിനിമയിൽ നായകനായി അഭിനയിച്ചു