എം എ അശോകൻ

Name in English: 
MA Ashokan
Alias: 
അശോകൻ അർജുനൻ

 അര്‍ജുനന്‍ മാസ്റ്ററുടെ മകന്‍