മീര മുരളീധരൻ

Name in English: 
Meera Muraleedharan

മലയാളം ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകളിൽ സജീവമായ മീര മുരളീധരൻ