രവീണ രവി

Name in English: 
Raveena Rvi
Artist's field: 
Alias: 
എസ് ആർ രവീണ

ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റും ഗായകനുമായ രവീന്ദ്രനാഥിന്റേയും ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റായ ശ്രീജ രവിയുടേയും മകൾ രവീണ രവി ( എസ് ആർ രവീണ)