സോഫിയ പോൾ

Name in English: 
Sophia Paul

ബാംഗ്ലൂർ ഡെയ്സിന്റെ നിര്‍മ്മാതാക്കളിൽ ഒരാൾ, 'വീക്കെന്‍ഡ് ബ്ലോക്ബസ്റ്റേഴ്സ് ' എന്ന സിനിമാ നിര്‍മ്മാണ കമ്പനിയുടെ സാരഥി.

അവലംബം : മുകേഷിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക്‌  പോസ്റ്റ്‌