ജയകൃഷ്ണ കാർണവർ

Name in English: 
Jayakrishna Karanavarസ്
Artist's field: 

സംവിധായകൻ. കലവൂർ രവികുമാർ തിരക്കഥയെഴുതിയ ‘നവാഗതർക്ക് സ്വാഗതം’ എന്ന സിനിമയാണ് ആദ്യ ചിത്രം.