അർജുൻ അശോകൻ

Name in English: 
Arjun Ashokan

നടൻ ഹരിശ്രീ അശോകന്റെ മകൻ. "ഓർക്കുട്ട് ഒരു ഓർമക്കൂട്ട്" എന്ന സിനിമയിലൂടെ അഭിനേതാവായി രംഗത്തെത്തി