ഡോ റോണി ഡേവിഡ്

Name in English: 
Dr.Rony David
Dr.Rony David
Alias: 
റോണി ഡേവിഡ് രാജ്

അഭിനേതാവ്.  ഡാഡി കൂൾ, ആഗതൻ, ഡൂപ്ലിക്കേറ്റ്, ചട്ടമ്പി നാട്, സകുടുംബം ശ്യാമള, ട്രാഫിക്, ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ, അയാളും ഞാനും തമ്മിൽ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു.