അശോക് ബേബി

Name in English: 
Ashok Baby

മുൻമന്ത്രി ശ്രീ എം എ ബേബിയുടെ മകൻ