പൂജിതാ മേനോൻ

Name in English: 
Poojitha Menon

അഭിനേത്രിയും ടെലിവിഷൻ അവതാരകയും. മോഡെലിംഗ് രംഗത്തും സജീവമാണ്.