അരുൺ ജെയിംസ്

Name in English: 
Arun James

ഛായാഗ്രാഹകൻ. പോപ്പിൻസ് എന്ന സിനിമയുടെ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്ത മൂന്നു പേരിൽ ഒരാൾ.