സ്വാസിക

Name in English: 
Swasika

അഭിനേത്രി. സജ്ജീവൻ അന്തിക്കാട് സംവിധാനം ചെയ്ത ‘പ്രഭുവിന്റെ മക്കൾ’ എന്ന സിനിമയിൽ ദേവിക എന്ന നായിക വേഷം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചലച്ചിത്രലോകത്തേയ്ക്ക് വന്നു. നിരവധി സീരിയലുകളിലും സജീവമാണ് സ്വാസിക.