സുമേഷ് - അമൽ

Name in English: 
Sumesh - Amal

കെ മധു സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ബാങ്കിങ്ങ് അവേഴ്സ്’ എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ