അലക്സാണ്ടർ ജോൺ

Name in English: 
Alexander John

ജിനി സിനിമയുടെ ബാനറിൽ എം പത്മകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘തിരുവമ്പാടി തമ്പാൻ” എന്ന ജയറാം ചിത്രം നിർമ്മിച്ച നിർമ്മാതാവ്