സാജൻ കെ റാം

Name in English: 
Sajan K Ram

ഗിരീഷ്‌ പുത്തഞ്ചേരിയുടെ സഹോദരിപുത്രന്‍

സംഗീത  സംവിധാനം (ജോസേട്ടന്റെ  ഹീറോ)