സി പി മധുസൂദനന്‍

Name in English: 
C P Madhusoodanan